Ervaringsboek Henk van Dijk

Henk van Dijk is het afgelopen jaar bezig geweest met het schrijven van een boek. In dit boek, "van Boeijen Los", staat het levensverhaal van Henk. Henk is met 8 maanden met de kinderstoel achterover gevallen en heeft hier een hersenbeschadiging aan overgehouden. Henk heeft hierdoor 45 jaar in een instelling gewoond voor mensen met een verstandelijke beperking. Henk woont sinds 2013 volledig zelfstandig in Wolvega. Henk hoopt dat zijn verhaal nieuwe inzichten kan geven bij alle betrokken in de (gehandicapten)zorg, waardoor iedereen kan participeren als burger.

boek van boeijen los

U kunt het boek bestellen via deze link. 

Op 11 februari 2016 heeft Henk zijn eerste boek overhandigd tijdens het afscheid van prof. dr. J.S. Reinders hoogleraar aan de Faculteit de Godgeleerdheid. Tijdens de boekpresentatie van 24 februari jongstleden heeft Henk aan de zeventig mensen die aanwezig waren verteld waarom hij dit boek heeft geschreven en met welk doel. Gastsprekers Fia Oomen (schrijver van het boek) en Conny Kooijman (directeur LFB) vertelden ook wat het belang van dit boek was. Henk overhandigde het boek aan burgemeester dhr. van Klaveren. Dhr. van Klaveren vertelde na de overhandiging dat hij van te voren het boek heeft mogen inzien en dat voor hem de citaten “Bijna heel mijn leven dachten mensen mij beter te kennen dan ik zelf” en “Er kwam een moment dat ik de regie over mijn eigen leven ter hand kon nemen” het keerpunt kenmerkten in het leven van Henk. Hieruit concludeerde hij “De les die Henk ons voor houdt is, dat mensen met een beperking, aangeboren of niet, het recht hebben om zich te kunnen ontwikkelen”.

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn