Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Minister Helder (VWS) heeft de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap gepubliceerd en op 9 februari 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
En motie van het Tweede Kamerlid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap heeft hiertoe opgeroepen.
De overheid verbindt zich met deze Nationale strategie aan het doel dat Nederland in 2040 een samenleving is waarin mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. 
De nationale strategie is ontwikkeld met verschillende partijen, waaronder ook mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers.
Vanuit de strategie wordt een werkagenda opgesteld met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Hierbij zullen ook ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. 

Meer informatie is hier te vinden:

voorpagina nationale strategie VN verdrag Handicap 

Reactie internetconsultatie Afschaffing abonnementstarief Wmo

Vereniging Inclusie Nederland heeft samen met de Coalitie voor Inclusie een reactie ingestuurd voor de internetconsultatie over de Wet afschaffen abonnementstarief Wmo 2015
Lees hier de reactie in Word of PDF formaat.

Conclusie
De conclusie van de reactie is dat afschaffing van het abonnementstarief en herinvoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo voor de categorie levenslang niet wenselijk is.
En niet past in de opdracht om het VN-verdrag Handicap uit te voeren.
Het lijkt de Coalitie en Vereniging nodig om in overleg met een ervaringsdeskundigen en hun representatieve organisaties te komen tot aangepaste regels voor deze categorie mensen.

Inbreng aan de tweede kamer voor het Gehandicaptendebat

30 augustus 2023
De Coalitie voor Inclusie heeft samen met Per Saldo en de Vereniging Inclusie Nederland een inbreng geschreven aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Gehandicaptendebat in de Tweede Kamer.

Meer informatie en de brief is te lezen via deze link: https://coalitievoorinclusie.nl/inbreng-aan-de-tweede-kamer-voor-het-gehandicaptendebat/

Inclusieborrel 12 januari 2024

Inclusieborrel via beeldbellen

Op 12 januari 2024 van 16:00 - 17:30 u
(met aansluitend online borrel)

beeldbellen

De onderwerpen zijn:
- Terugblik netwerkbijeenkomst 20 november 2023 – Platform voor Inclusief Nederland. We kijken onder andere via een video van Bram de Vries terug op deze bijeenkomst.

- Vertrouwenspersonen van de Coalitie voor Inclusie stellen zich voor – 
Lieke Wernsen en Sandra ter Mijtelen.

Via deze Zoomlink (standaard link inclusieborrel)
of via de Zoomapp met ID 84619637431, wachtwoord 445912

Beste leden,

Tijdens de eerste inclusieborrel van het jaar van het jaar kijken we eerst even terug op de inclusie netwerkbijeenkomst van 20 november 2023. Bram de Vries heeft een inspirerende video gemaakt van deze bijeenkomst die we zullen bekijken. En natuurlijk zijn we benieuwd hoe de leden die hebben deelgenomen op de bijeenkomst terug kijken.

Daarna maken we kennis met twee vertrouwenspersonen van de Coalitie voor Inclusie: Lieke Wernsen en Sandra ter Mijtelen
Via de volgende link kun je alvast lezen wat zij doen als vertrouwenspersoon: https://coalitievoorinclusie.nl/vertrouwenspersoon/  


De inclusieborrel is op ons vaste Zoomkanaal: https://us02web.zoom.us/j/84619637431?pwd=VlVsTEgvR1VraW9nL0FjbDFJdUtiQT09 

Om 16.00 beginnen we. Vanaf 15.45 u laten we je binnen in onze virtuele ruimte.
We stellen het altijd op prijs als je je aanmeldt via email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dan ontvang je ook eventuele links naar presentaties en tips die gedeeld zijn.
Na afloop drinken we nog een "drankje" op het nieuwe jaar.

Graag tot 12 januari!

Met de hartelijke groeten van het borrelteam,

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

live inclusie netwerkbijeenkomst op 20 november 2023

 

logos organisaties netwerkbijeenkomst Vilans Hogeschool Utrecht Coalitie voor Inclusie Vereniging Inclusie Nederland Kennisplatform Utrecht Centraal Kennisplein Gehandicaptenzorg

13 oktober 2023

Beste leden,

We nodigen jullie graag uit voor de live inclusie netwerkbijeenkomst ‘Inclusie; sneller en beter!’.
op maandagmiddag 20 november 2023
van 13.00 tot 17.00 uur bij Domstad – Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Deelname is gratis. Aanmelding is verplicht.

De Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland organiseren als Platform voor Inclusief Nederland een live inclusie netwerkbijeenkomst in Utrecht.
Dit doen we in nauwe samenwerking met de Hogeschool Utrecht (kennisplatform Utrecht Sociaal) en Vilans. Om elkaar weer te zien, te inspireren, kennis en ervaring uit te wisselen en plannen te maken rond inclusie van mensen met een beperking in Nederland.

De titel van de netwerkbijeenkomst is: Inclusie; sneller en beter!
De ontwikkeling van een inclusieve samenleving gaat niet snel en lijkt soms te vertragen. Dit kan beter en sneller. Omdat wij allen het VN-verdrag Handicap beter en sneller willen implementeren. We informeren elkaar hoe het met de implementatie staat. En delen mogelijkheden om met vaart verder aan de slag te gaan.
Kies jouw workshops:
Tijdens deze middag zijn er twee workshoprondes. Per workshopronde kun je 1 van de volgende workshops kiezen
- Sociaal Werk als mensenrechtenberoep
- Eigen regie als basis
- VN-ambassadeurs versterken elkaar
- Lokale Inclusie Agenda
- Inclusieve arbeidsmarkt
- Inclusief onderwijs
- Beleidsbeïnvloeding van provincie en gemeente
- Sociale netwerken
- Toegankelijk Openbaar Vervoer

Inschrijven
Schrijf je voor 31 oktober in via deze link: https://coalitievoorinclusie.nl/inclusie-netwerkbijeenkomst-20-november-2023
Daarin kun je jouw voorkeur voor workshops aangeven. En als je ondersteuning nodig hebt tijdens deze dag, dan kan je dat ook aangeven.

Sjoerd Foundation steunt VN-ambassadeurs
Dankzij de Sjoerd Foundation kan de vereniging enkele VN-ambassadeurs financieel ondersteunen in hun reiskosten naar de netwerkbijeenkomst.
Dus wil je deelnemen maar kun je de reiskosten niet opbrengen of declareren, stuur dan een verzoek naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Advies om je wel alvast in te schrijven, zodat je een plek gereserveerd hebt.

Hopelijk zien we jou op 20 november!

In Memoriam Jan Troost

16 mei 2023

In memoriam Jan Troost

Jan Troost  - foto Goedele Monnens
Jan Troost -  foto: Goedele Monnens


Op dinsdag 16 mei 2023 is Jan Troost van ons heengegaan. Jan was een van de grote boegbeelden van de gehandicaptenbeweging in Nederland. Vijftig jaar lang heeft hij op allerlei manieren gestreden voor een toegankelijker land en inclusie voor mensen met een beperking.   

Op zijn veertiende jaar begon hij al met activisme voor toegankelijkheid in Nijmegen, waar hij met andere jongeren in de Sint Maartenskliniek verbleef, vanwege zijn broze bottenziekte (Osteogenesis Imperfecta).

Jan was acht jaar lang als voorzitter van de landelijke CG-raad het gezicht van de beweging voor zowel de achterban als beleidsmakers en politici.

Vele ludieke actiegroepen volgden, zoals Terug naar de Bossen in 2011 als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de zorg.

De ratificatie van VN-verdrag Handicap in 2016 was een belangrijke steun in de rug voor de gehandicaptenbeweging. Jan was sindsdien dan ook als VN-ambassadeur actief om het Verdrag op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld met zijn betrokkenheid bij het VN- Receptenmap en Koken met Troost.

Leden van de vereniging en VN-ambassadeurs hebben deelgenomen aan de landelijke congressen (Gelijk is Gelijk) die Jan met anderen over het VN-verdrag Handicap organiseerde in 2017 en 2019. En in 2022 organiseerde hij voor de derde een bijeenkomst, ditmaal in Nijmegen, vanuit zijn eigen bedrijf Inclusie Verenigt samen met lokale partners.
Door actief gebruik te maken van sociale media wist Jan veel mensen te bereiken met zijn onderhoudende filmpjes.
In 2022 verscheen zijn autobiografie ‘Troost Over Leven’, over 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd. Humor is altijd in zijn werk en contacten kenmerkend geweest. Jan was voor iedereen zeer benaderbaar en altijd in voor samenwerking.

Tot in de laatste dagen van zijn leven bleef hij naar eigen zeggen “activist tot in de kist”, met onder ander een bezoek aan de Tweede Kamer. Om de kamerleden nog eens flink te wijzen op het belang van de invoering van het VN-verdrag Handicap.
Het voeren van eigen regie kenmerkt zijn leven, tot en met zijn laatste weken en dagen. De Prematoriumparty, waarbij hij bij zijn eigen uitvaart was, is daar een voorbeeld van.

Jan heeft aangekondigd dat zijn vele films als nalatenschap op een Youtube kanaal verzameld worden, zodat de geschiedenis bewaard blijft. En dat dit gebruikt kan worden voor onderzoek en de toekomst van de gehandicaptenbeweging.

We gaan Jan missen als onze gedreven, vasthoudende activist, maar vooral ook als een vriendelijk en verbindend mens.

We wensen zijn gezin, naasten en vrienden heel veel sterke met dit grote verlies.

Bestuur Vereniging Inclusie Nederland


Lees meer over Jan Troost via deze links:

https://troostoverleven.nl/boek/

https://troostoverleven.nl/

https://nos.nl/artikel/2474535-jan-troost-besluit-50-jaar-strijd-voor-rechten-gehandicapten-met-bezoek-kamer

https://vng.nl/artikelen/jan-troost-activist-tot-in-de-kist

https://www.gld.nl/nieuws/7935362/jan-troost-spreekt-kamerleden-toe-met-de-dood-in-de-ogen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nog-een-keer-het-dieper-weten-van-jan-troost~b0aa706b/

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn