Inclusieborrel 12 juli 2024

Inclusieborrel 12 juli 2024  - via beeldbellen

animatie beeldbellen

Inclusieborrel via beeldbellen

Op 12 juli 2024 van 16:00 - 17:30 u
(met aansluitend online borrel)

Het thema is 'Iedereen op vakantie!'


Via deze Zoomlink (standaard link inclusieborrel)
of via de Zoomapp met ID 84619637431, wachtwoord 445912

illustratie met woorden over vakantie

De vakantietijd is aangebroken. Maar vakantie vieren is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ons motto is "belemmeringen zijn er om overwonnen dan wel weggenomen te worden". In deze inclusieborrel bekijken we vakantie daarom van de zonnige kant. Welke mooie vakantie ervaringen hebben we? Welke oplossingen hebben we gevonden voor vakantie-hindernissen? Dit zijn de vragen die we met elkaar beantwoorden op vrijdag 12 juli om 16.00u tijdens de zoveelste online inclusieborrel. 

De link is als altijd: https://us02web.zoom.us/j/84619637431?pwd=VlVsTEgvR1VraW9nL0FjbDFJdUtiQT09 
Vanaf 15.45u kan je binnen komen. Aanmelden mag, maar hoeft niet omdat we niet van plan zijn om dingen na te sturen. Kom dus gewoon meedoen als je niks wilt missen. 

Borrelgast(heer) Taco leidt het thema in met eigen vakantieverhalen om de toon te zetten. Het kan zijn dat er nog een gast aanschuift, maar dat weten we nu nog niet.
We gaan deze keer niet in kamers in kleine groepjes praten, want we willen alles van elkaar weten en niks missen. Je zult denken: dat wordt chaos. Maar onder de strenge doch rechtvaardige leiding van voorzitter Andrea Schouw-Naphegyi luisteren we allen naar één antwoord tegelijk, wacht ieder geduldig op zijn beurt en krijgen we de kans niet om door elkaar te praten.

Voordat we testen of het bier goed uit de tap stroomt ...... vragen we tot slot Hans van Hezewijk of hij nu een gewijzigde druk van zijn boek Genieten met beperkingen kan uitbrengen en of wij tijdens de borrel nog tips uit zijn boek hebben gemist.

Tot 12 juli.

Namens het borrelteam
 

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

oproep: internetconsultatie Nieuwe norm Toegankelijkheid van gebouwen - NEN 9120

Nieuwe norm Toegankelijkheid van gebouwen: NEN 9120

Het NEN instituut heeft de afgelopen jaren met verschillende partijen gewerkt aan een nieuwe norm voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. Hierbij zijn bestaande normen meegenomen, maar ook toekomstige normen vanuit de Europese Unie.
Iedereen kan tot en met 15 juli via internet reageren op de opgestelde normen. Via een internetconsultatie.
De link is: https://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/965 

Mensen die visueel beperkt zijn en meer informatie willen over het normontwerp, kunnen contact opnemen via een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ze sturen dan graag het normontwerp speciaal ontworpen voor mensen met een visuele beperking.

Inclusieborrel 3 mei 2024 - invloed uitoefenen op kwaliteit doelgroepenvervoer

Inclusieborrel 3 mei 2024  - via beeldbellen

animatie beeldbellen

Inclusieborrel via beeldbellen

Op 3 mei 2024 van 16:00 - 17:30 u
(met aansluitend online borrel)

Het thema is 'invloed uitoefenen op kwaliteit doelgroepenvervoer'


Via deze Zoomlink (standaard link inclusieborrel)
of via de Zoomapp met ID 84619637431, wachtwoord 445912

illustratie van een overvolle bus uit een stripverhaal

Op vrijdagmiddag 3 mei 2024 is het weer zo ver. Dan houden we onze tweemaandelijkse inclusieborrel, nog steeds online. Maar voordat we aan de fles gaan, eerst serieuze zaken omdat wij nu eenmaal op aarde zijn om de wereld te verbeteren. Mobiliteit zou het thema zijn, soms krijgen we er het heen .... en weer van.

We gaan 3 mei in gesprek over hoe je invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van het "doelgroepenvervoer". Wat een inclusief woord! Daar is vast iets anders op te verzinnen. Maar nog belangrijker is dat we op tijd gehaald en gebracht worden en zeker nooit meer vergeten worden, dat we netjes behandeld worden aan de telefoon en in de taxi en dat we niet bij iedere rit sightseeing de hele provincie hoeven doen.

foto van Hen van Gelderen

Om ons voor dit gesprek op te warmen vertelt Henk van Gelderen ons van alles over hoe gemeenten dat vervoer inkopen. Want dat gebeurt dus niet goed. Ja, volgens Henk natuurlijk wel. Maar er komt niet uit wat wij er van verwachten. Ik voel al een paar lastige vragen voor Henk aankomen. Die kan hij vast wel aan als directeur van het "aanbestedingsinstituut voor Mobiliteit".

Inloggen via deze Zoomlink (standaard link inclusieborrel)
of via de Zoomapp met ID 84619637431 en wachtwoord 445912
Vanaf 15.45 u laten we iedereen er in.

Als je je aanmeldt op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. delen we nadien wat er nog te delen valt. 

Was getekend,
Taco en de rest van het borrelteam
 

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Minister Helder (VWS) heeft de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap gepubliceerd en op 9 februari 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
En motie van het Tweede Kamerlid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap heeft hiertoe opgeroepen.
De overheid verbindt zich met deze Nationale strategie aan het doel dat Nederland in 2040 een samenleving is waarin mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. 
De nationale strategie is ontwikkeld met verschillende partijen, waaronder ook mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers.
Vanuit de strategie wordt een werkagenda opgesteld met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Hierbij zullen ook ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. 

Meer informatie is hier te vinden:

voorpagina nationale strategie VN verdrag Handicap 

Bestuursamenstelling vereniging Inclusie Nederland

Bestuursamenstelling

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 19 april 2024 was de bestuurssamenstelling aan de orde.

Paul Imthorn is afgetreden als bestuurslid vanwege het bereiken van de maximale 4 termijnen. Hij bedankt iedereen voor de fijne en inspirerende samenwerking in de afgelopen 8 jaar. Paul zal als adviseur van het bestuur actief betrokken blijven, samen met de adviseurs José Smits en Hans Kroon. 

Taco Nijhoff is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. Taco werkt al jaren samen met het bestuur als lid van het inclusieborrelteam. Hij is zeer gemotiveerd om zich via de bestuursfunctie in te zetten voor de vereniging Inclusie Nederland. In het dagelijks leven werkt Taco bij het Solgu in Utrecht, een belangenorganisatie voor mensen met handicap of chronische ziekte. 
Taco neemt de functie van penningmeester van Paul Imthorn over. Hij wordt daarbij ondersteund door meerdere actieve leden van de vereniging.

Andrea Naphegyi zet haar voorzitterschap voort en Jeroen Veltheer zijn penningsmeesterschap.

Ondersteuners van het bestuur
Tijdens de ALV hebben de volgende leden zich aangemeld voor bestuursondersteunende taken: Elisabeth van den Berg, Yvonne van Geel, Nico Smits en Tim Huinink.
Zij kijken samen met het bestuur wie welke taken zou kunnen en willen oppakken. 

Reactie Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting

De vereniging heeft op 18 april 2024 een gezamenlijke reactie ondertekend. Het betreft de internetconsultatie van het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Samen met Ieder(in), Per Saldo, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MantelzorgNL, Solgu, Cliëntenbelang Amsterdam en de Coalitie voor Inclusie.
Met de nieuwe wet Versterking regie volkshuisvesting neemt de overheid weer regie op volkshuisvesting met het doel de woningnood terug te dringen. De aanpak moet leiden tot de beschikbaarheid van meer betaalbare woningen. En tot een betere positie van woningzoekenden uit de aandachtsgroepen. De wetsartikelen worden nader uitgewerkt in het Besluit en de Regeling Versterking regie volkshuisvesting.

Reactie Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting.

Reactie internetconsultatie Afschaffing abonnementstarief Wmo

Vereniging Inclusie Nederland heeft samen met de Coalitie voor Inclusie een reactie ingestuurd voor de internetconsultatie over de Wet afschaffen abonnementstarief Wmo 2015
Lees hier de reactie in Word of PDF formaat.

Conclusie
De conclusie van de reactie is dat afschaffing van het abonnementstarief en herinvoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo voor de categorie levenslang niet wenselijk is.
En niet past in de opdracht om het VN-verdrag Handicap uit te voeren.
Het lijkt de Coalitie en Vereniging nodig om in overleg met een ervaringsdeskundigen en hun representatieve organisaties te komen tot aangepaste regels voor deze categorie mensen.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn