Inclusieborrel 14 mei 2021 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel 14 mei 2021 via beeldbellen
Op vrijdag 14 mei 2021 van 16:00 – 17:30 uur
Thema: Open Podium


Zoals jullie daaraan gewend zijn geraakt, op de tweede vrijdag van de maand borrelen we met elkaar. De 10de Inclusieborrel op 14 mei krijgt het karakter van een Open Podium bijeenkomst. Deelnemers kunnen daar met geïnteresseerde aanwezigen hun eigen ingebracht onderwerp bespreken. Als je over een thema wil praten, ergens voor wil pleiten, ga je tijdens de plenaire sessie een korte pitch houden. Vervolgens kunnen de deelnemers tussen de verschillende onderwerpen kiezen en in kleinere groepen erover doorpraten.
Aanmelden voor de Inclusieborrel doe je vóór 12 mei door een email te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Je ontvangt dan tijdig een Zoom link. Bij je aanmelding kan je het onderwerp dat je zou willen presenteren en daarover een gesprek voeren, alvast benoemen.

Afterparty
Om 17:30 begint de afterparty, als je nog bij wilt praten en van gedachten wisselen. Tot het licht aan gaat (= ZOOM uit). 
Dus.... denk er aan op tijd een drankje koud te zetten!

Het borrelteam

Graag tot 14 mei!

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Enquête hulpmiddelen in het recht op mobiliteit

CvdRvdMlogo VIN
Oproep enquête
Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap.
Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over "toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit".
Het College vraagt aan jou als VN-ambassadeur en/of ervaringsdeskundige aan te geven welke knelpunten je hierbij ervaart.
Met deze vragenlijst verzamelen we die. Het College bepaalt daarna welke knelpunten verder worden onderzocht.
Dus grijp je kans en zorg dat jouw ervaringen niet ontbreken!
De vragenlijst is op 15 april 2021 per email aan de VN-ambassadeurs gestuurd.
Via de volgende link kan je vragenlijst voor jezelf of iemand die je kent invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/hulpmidden_recht_mobiliteit
Graag voor 29 april 2021 invullen.

VN-verdrag Handicap
Het recht op persoonlijke mobiliteit staat beschreven in artikel 20 van het VN-verdrag Handicap.
Dit recht houdt in dat je op het tijdstip en op de wijze van jouw keuze van A naar B moet kunnen komen tegen een betaalbare prijs.
Ook als dat moeilijk is vanwege een beperking. De overheid moet waarborgen dat iedereen zich met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid kan verplaatsen. Hulpmiddelen kunnen nodig zijn om van dit recht te genieten.
In lid b van artikel 20 staat dat je dan "toegang moet hebben" tot die hulpmiddelen.
De overheid moet zorgen dat die hulpmiddelen jou ter beschikking staan tegen een betaalbare prijs.

Belangrijke links
Inhoudsopgave bij het VN-verdrag Handicap om sneller je weg te vinden in de verdragtekst

Nederlandse vertaling van het VN-verdrag Handicap met het recht op Persoonlijke mobiliteit in artikel 20

Blog op de website van de Coalitie voor Inclusie met uitleg over het recht op Persoonlijke mobiliteit en hoe dit verweven zit in het VN-verdrag Handicap

Brief van minister VWS aan de Tweede Kamer over het "Landelijk normenkader hulpmiddelen" en het "Actieplan hulpmiddelen" (31 januari 2020)

Inclusieborrel 12 maart 2021 met een politiek café

beeldbellen
Politiek café tijdens de inclusieborrel van 12 maart 2021

Nederland gaat na 17 maart een nieuwe regering vormen. En wat denken wij dan? Juist: "nieuwe rondes, nieuwe kansen"!
Zoals jullie wellicht weten is Fini de Paauw met enkele collega's bezig een "inclusie opgave" op te stellen.
Want wij vinden het tijd worden dat inclusie een serieus onderwerp wordt en misschien wel een ministerspost verdient!

Daarom is de inclusieborrel op 12 maart een "politiek café". Maar liefst 5 kandidaat Kamerleden van de 10 grootste politieke partijen zijn aanwezig.
In ons café leggen verschillende collega's de kandidaat Kamerleden vraagstukken voor op deze drie thema's:

 • werken en toch bestaanszekerheid
 • 1 miljoen woningen, toegankelijk vanzelfsprekend
 • gemeenten aan de slag met of zonder euro's

De thema's (werktitels) zijn bepaald aan de hand van #2MiljoenStemmen, de partijprogramma's en onze inclusie opgave.

Het programma start stipt om 16:00 u en loopt tot 17.30 u.

We willen de politici zo veel mogelijk aan het woord laten. Om 17:30  u begint de afterparty.
Als je zelf nog graag met één van de kandidaat Kamerleden van gedachten wilt wisselen, en ze willen nog even blijven, dan zijn er 5 (online) zaaltjes om dat in alle rust te doen. Tot het licht aan gaat (=ZOOM uit).

Aanmelden
We kunnen met maximaal 100 mensen deelnemen aan het politieke café.
Daarom willen we graag dat je je aanmeldt op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je krijgt dan op donderdag 11 maart een nieuwe ZOOM-link toegestuurd (als je de oude inclusieborrel link gebruikt, gaat het fout).

ZOOM-discipline
De opzet van het programma betekent dat deelnemers vooral luisteren. Dat is ook nuttig om die 2MiljoenStemmen bij de juiste partijen te krijgen.
Daarom gaan onze microfoons allemaal uit tot de afterparty.
We gaan ons zelf ook niet voorstellen. Iedereen vult zijn voornaam - woonplaats in bij binnenkomst op ZOOM.
Dit keer blijft de ondertiteling aan, zodat we kunnen zorgen dat de niet-horenden ons wél kunnen bijhouden.

Dit politieke café was er niet geweest als ook de Coalitie voor Inclusie niet was aangehaakt bij de organisatie!

Rest ons niks anders dan een drankje koud te zetten voor de inclusieborrel.
Tot 12 maart!

Team inclusieborrel

 

Nog een aantal relevante links:

-      https://stemjijook.nl/filmpjes-debat-in-duidelijke-taal/ (ook versie met gebarentaal en ondertiteling)

-      https://stemjijook.nl/wat-vinden-de-politieke-partijen/ (met leuke vragen van ervaringsdeskundigen)

-      https://www.vilans.nl/verkiezingen

-      https://iederin.nl/dit-zeggen-partijprogrammas-over-mensen-met-een-beperking/

Doe mee aan #2MiljoenStemmen

 

 

banner 2 miljoen stemmen

Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat politici weten wat belangrijk is

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Via #2MiljoenStemmen laten mensen met een beperking of chronische aandoening nu al hun stem horen. In de weken voor de verkiezingen spreken zij politici en politieke partijen aan op sociale media. Zo laten ze politici weten wat nodig is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving en wat het nieuwe kabinet moet aanpakken.
De vereniging Inclusie Nederland ondersteunt deze actie.

logo 2 miljoen stemmen

Doe ook mee!

Laat politici en de politieke partijen weten wat jij belangrijk vindt. Spreek via sociale media een politieke partij of een politicus direct aan. Stel hem of haar je vraag. Leg je probleem voor. Deel jouw ervaring. Je kunt een politicus op sociale media direct aanspreken via @zijn/haar sociale media-naam en een politieke partij via #naampolitiekepartij. Gebruik steeds de hashtag #2MiljoenStemmen.

Zit je niet op social media? Ook dan kun je je verhaal delen, bijvoorbeeld via de website #2MiljoenStemmen. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en er wordt contact met je opgenomen. Meer tips over meedoen, vind je op de website #2MiljoenStemmen.nl

Waarom de actie #2MiljoenStemmen?

In Nederland leven ruim 2 miljoen van mensen met beperking of chronische aandoening. Dat zijn heel veel mensen. En toch nemen politici nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende of helemaal geen rekening houden met de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Echt meedoen lukt pas, als je wordt gehoord en betrokken wordt bij het maken van beleid dat jou aangaat. Dat doet de politiek nog steeds te weinig.

#2MiljoenStemmen is een actie voor en door mensen met een beperking en wordt ondersteund door onder meer Ieder(in).

Meer weten? Ga naar www.2MiljoenStemmen.nl

Inclusieborrel 9 april 2021 via beeldbellen

Inclusieborrel 9 april 2021  - via beeldbellen

animatie beeldbellen

Op vrijdag 9 april 2021 van 16:00 – 17:30 uur
Thema: Bewegingsvrijheid


Het is weer voorjaar mensen! Tijd om naar buiten te gaan. Maar niet op vrijdag 9 april om 16.00 uur.
Dan borrelen we weer met elkaar. Deze inclusieborrel staat in het teken van "bewegingsvrijheid". Hoewel Covid-19 ons nog wel een beetje binnen zal houden.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap. Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over "toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit". We gaan daarom in groepen in gesprek over onze ervaring met het recht op mobiliteit. Wat belemmert ons en wat niet om van A naar B te komen?

Aanmelden voor de inclusieborrel doe je vóór 7 april door een email te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Je ontvangt dan tijdig een Zoom link.

Tijdens de inclusieborrel warmt één van de deelnemers ons op voor het gesprek. Het College voor de Rechten van de Mens is aanwezig om een toelichting te geven op de monitor.

De werkgroep Inclusie door Actie van de vereniging Inclusie Nederland stuurt binnenkort ook een enquête over dit onderwerp aan VN-ambassadeurs. Grijp je kans om die ook in te vullen. Daarmee krijgt het College een nog breder overzicht. Ben je nog geen VN-ambassadeur, wordt dat dan snel: https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/ of stuur een e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

En .... denk er aan op tijd een drankje koud te zetten!

Het borrelteam

Graag tot 9 april!

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Vacatures bestuursleden vereniging Inclusie Nederland

Tijdens de ledenvergadering op 26 februari 2021 nemen we beslissingen over de samenstelling van het bestuur van de vereniging. Voor een aantal zittende bestuursleden is de maximale bestuurstermijn verstreken. De rol van voorzitter en van penningmeester wordt momenteel waargenomen. We nemen ook besluiten over mogelijke wijzigingen aan de statuten omdat deze de continuïteit van het bestuur in de weg zitten. Vier bestuursleden stellen zich nu (her)verkiesbaar. Op de plek van waarnemers moeten bestuursleden verkozen worden. Het bestuur kan uit maximaal 8 mensen bestaan.

Let op: alleen leden die de contributie voldaan hebben stemrecht!

Huidige bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Andrea Naphegyi, waarnemend, stelt zich verkiesbaar
Secretaris: Paul Imthorn, stelt zich verkiesbaar
Penningmeester: Hans Kroon, waarnemend, stelt zich niet verkiesbaar (verloop van termijnen)
Algemeen bestuurslid: Jeroen Veltheer, stelt zich verkiesbaar
Algemeen bestuurslid: Roderik Plas, stelt zich verkiesbaar

Formeel zijn alle bestuursfuncties op dit moment vacant. Er zijn kandidaten onder de zittende / waarnemende bestuursleden.

Het bestuur verdeelt in principe onderling de rollen en taken. De voorzittersfunctie moet formeel door ALV vastgesteld worden.
Bepaalde bestuursrollen vragen bepaalde talenten. Op dit moment hebben we dus formeel voor alle bestuursfuncties vacatures open staan. Je kunt je kandidaat stellen al dan niet voor een specifieke bestuursfunctie. Je kunt jouw kandidatuur met korte motivatie aan het bestuur mededelen tot uiterlijk 17 februari via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: (Hier is nog GEEN kandidaat voor)
Profiel: Houdt overzicht over beschikbaarheid van financiële middelen van de vereniging in het algemeen als ook van bij haar ondergebrachte projecten. Wat is er beschikbaar, wat verwachten we aan inkomsten, welke verplichtingen / plannen zijn er met welke financiële consequenties en welke mogelijkheden zijn er dan wanneer voor verantwoorde uitgaven. Dit vraagt om overzicht over het volledige financiële reilen en zeilen van de vereniging waarvoor verschillende bankrekeningen in gebruik zijn. De penningmeester betaalt de rekeningen en declaraties en in opdracht van projectleiders ook die van projecten. Dit vraagt om accuratesse.

Voorzitter: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Bereidt bestuursvergaderingen en jaarlijkse ALV inhoudelijk voor (met de secretaris) en zit deze ook voor. Dit vraagt om de vaardigheid om een vergadering doelgericht te leiden binnen gegeven tijdlijnen. Onderhoudt externe relaties. 
Voor deze rol ook is het van belang om om te kunnen gaan met verschillen.

Secretaris: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Maakt verslag van bestuursvergaderingen en ALV, plant en organiseert (online)vergaderingen, bereidt stukken voor bij de agenda en zendt deze tijdig rond aan de overige (bestuurs)leden. Verwerkt ingekomen en uitgaande correspondentie (emails, brieven). De secretaris voert ook de ledenadministratie en stuurt alle leden aan het einde van het jaar het verzoek om contributie te betalen. Op basis van de wensen van leden stelt de secretaris een beknopt activiteitenjaarplan op en schrijft een jaarverslag.

Algemene bestuursleden: (Hier zijn 2 kandidaten voor. Er is maximaal plaats voor 5)
Het bestuur verdeelt onderling taken. Dat kunnen werkzaamheden zijn die behoren bij specifieke bestuursrollen als daar aanleiding voor is, maar ook werk dat in verband met verenigingsactiviteiten te doen is. Algemeen bestuursleden sluiten aan bij werkgroepen of coördineren desgewenst werkgroepen en/of verenigingstaken. Zij organiseren de maandelijkse inclusieborrels en betrokkenheid van leden bij evenementen en activiteiten van Inclusion Europe / Inclusion International.

Oproep
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld zelfstandig (online) bijeenkomsten te organiseren, ledenadministratie te onderhouden, sociale media en website bij te houden, nieuwsbrieven te coördineren.
Vind jij het leuk om hier samen met het bestuur en de leden aan mee te werken? Stel je dan kandidaat als bestuurslid!

Het is tijd voor Inclusie!

Het is tijd voor Inclusie!

Door: Fini de Paauw, VN-ambassadeur te Sluiskil (Zeeuws Vlaanderen)

Beste leden van de vereniging, VN-ambassadeurs en alle anderen die dit lezen,

Ik heb jullie hulp nodig. Samen met enkele collega’s en een enkel beoogd Kamerlid ben ik een brief aan het schrijven aan de formateur van onze nieuwe regering. Die brief moet er toe leiden dat Inclusie een krachtig onderdeel van het regeerakkoord wordt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De brief gaat ook een voorzet omvatten voor een passage voor dat regeerakkoord en doet suggesties om voorgestelde ambities ook concreet te maken. Hieronder lees je wat ik de afgelopen tijd van jullie heb gehoord. Daar zal de brief over gaan. Jullie kunnen mij helpen om andere partijen dan wijzelf achter deze brief te krijgen.

We willen gelijke behandeling, inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt, passende en reguliere vervoersmogelijkheden, passende uitkeringen, volwaardig burgerschap, een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen.
Kortom we willen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij!

We zijn anno nu aangekomen bij het punt waarop we grote(re) stappen kunnen en moeten zetten. Er is bruikbare wetgeving: we hebben het VN-verdrag Handicap, er zijn Europese richtlijnen en ook het beeld wat mensen hebben van mensen met een beperking begint te kantelen. Er komt een gebrek aan mensen om de maatschappij draaiende te houden. En het begrip Inclusie begint in ons land door te dringen!

Ik denk dat we hier gebruik van moeten maken.

Ik wil een aantal speerpunten formuleren die onze achterban ten goede komt. En we moeten inzetten op het vormen van een grote coalitie in Nederland die “eist” dat onze samenleving echt inclusief wordt! Capacity Building dus! Als partners voor de coalitie denk ik natuurlijk aan onze eigen organisaties en alles wat daar onder hangt (vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie en de VN-ambassadeurs) maar ook en vooral aan partners buiten onze eigen bubbel!

Denk aan: VNG; IPO; VNO/NCW; MKB-Nederland; FNV; CNV; SER; Consumentenbond, Migranten organisaties en Geloofsgemeenschappen.

Voorgaande lijst is niet uitputtend dus “vergeten” landelijke organisaties kunnen er nog bij. Laat ze me weten. En laat me weten als je mensen bij deze organisaties kent:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 534 456 22
Meteen doen het is zo 17 maart geweest!

Ons verhaal moet zijn dat Inclusie goed is voor iedereen en dat iedereen mee profiteert van Inclusie. Kortom als je inclusie ziet als een verdienmodel wordt iedereen er beter van. Inclusie is geen kostenpost maar een investering in de samenleving van de toekomst.
De punten die wij inbrengen moeten we daar ook op enten. Dat is niet zo erg moeilijk want daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en er is veel bewijs voor.
Meedoen levert iedereen winst op; qua gezondheid, arbeid, etc…..

De speerpunten van ons blijven:

 • Onderwijs: Inclusief onderwijs, expertise in het reguliere onderwijs inbrengen
 • Arbeid: Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in bedrijfsleven en organisaties
 • Vrije tijd: Meedoen aan alles, zo regulier mogelijk          
 • Toegankelijkheid: Inclusief ontwerpen, bouwen en renoveren
 • Vervoer: Alle vervoer zelfstandig toegankelijk
 • Zelfstandigheid: Eigen keuzes maken in elke levensfase en situatie

Deze punten zijn niet heilig. We hebben nog een paar weken om er over te discussiëren. Aanvullingen zijn welkom. Laat me vooral jouw zienswijze weten, die probeer ik dan in de uitwerking mee te nemen.

Te denken valt aan:

 • Echte minister van/voor Gehandicaptenzaken / Inclusie.
 • Naleven en uitvoeren van de VN- en EU-resoluties met betrekking tot inclusie
 • Uitvoering geven aan de invoering van het VN-verdrag Handicap
 • Ondernemers uitnodigen op bijeenkomsten van de VN-ambassadeurs en vereniging
 • Wetgeving uitbreiden bijvoorbeeld zoals in Spanje
 • Begrijpelijke taal gebruiken

Vast moet blijven staan dat we moeten blijven vechten voor onze rechten!

Niets over ons, zonder ons!!!!

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn