Uitnodiging Inclusieborrel op 9 juli 2021

Uitnodiging online Inclusieborrel 9 juli 2021 van 16:00-17:30 uur

beeldbellen

Daar spraken we over op de inclusieborrel van 11 juni
Op 11 juni borrelden we over “politieke participatie”. Het is nu tijd voor actie. We hoeven niet allemaal in de gemeenteraad te zitten om invloed uit te oefenen.
We weten wel allemaal waar de gemeente wat aan zou moeten doen om de samenleving inclusief te maken. In één van de gespreksgroepen op 11 juni jl. is gesproken over onderwerpen die belangrijk zijn om onder de aandacht van de lokale politiek of gemeente te brengen. Daar gaan we op 9 juli mee verder. De vereniging wil een “pamflet” opstellen met onderwerpen die iedereen kan gebruiken in gesprekken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het idee is dat we, door allemaal dezelfde onderwerpen in verschillende gemeenten te bespreken, meer impact bereiken.

Houd een pitch over jouw onderwerp
We dagen de borrelaars uit om onderwerpen aan te dragen voor dit pamflet. Je krijgt dan op 9 juli twee minuten de tijd om hier een korte pitch over te houden. Daarna ga je, met deelnemers die jouw onderwerp ook belangrijk vinden, in aparte Zoom-kamers in gesprek over het onderwerp. Op 11 juni zijn al een paar onderwerpen genoemd. Breng nu jouw eigen onderwerp in.

Onderwerpen die genoemd zijn over de rol van gemeenten en politieke partijen:

 1. De gemeentelijke / regionale inclusieve arbeidsmarkt
 2. De fysieke en sociale toegankelijkheid
 3. Een inclusieve woonomgeving
 4. ….

Aanmelden voor de borrel graag vóór 7 juli via een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je ontvangt dan voor de bijeenkomst een Zoomlink.
Als je een pitch wilt houden geeft dat dan aan in je email met daarbij je telefoonnummer. 

Om 17:30 uur gaat de bar open voor als je nog bij wilt praten. Zet op tijd je drankje klaar. En zoek iemand anders die het eten kookt ;-)

Het borrelteam

Graag tot 9 juli!

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Europe in Action 2021 conference 8 - 11 juni 2021

aaf1cbe6 europe in action 1200x800 1024x683

Concres van Inclusion Europe van 8 - 11 juni 2021
Deelname aan het online congres is gratis.
Let op: het congres is in het Engels en Fins!

Het thema van het internationale congres is "Vaardigheden", in relatie tot werk door mensen met een verstandelijke beperking.

Europe in Action is organized by Inclusion Finland KVTL with Inclusion Europe.
The topic of the conference is SKILLS:

 • How to put to work the skills people with intellectual disabilities have.
 • Employment and support for employment.
 • Developing person-centered support to inclusion.

The conference is an opportunity to hear examples and knowledge of the topic, latest trends and innovations in support for employment and inclusion.

Informatie en inschrijving via: https://www.inclusion-europe.eu/europe-in-action-2021/

Interactieve bijeenkomst “Een VN-panel of een raadswerkgroep?” op 23 juni 2021

 

afbeelding diversiteit samenleving

 

23 juni 2021 van 13:00 – 15:00 u
Interactieve bijeenkomst
“Een VN-panel of een raadswerkgroep?”

In steeds meer gemeenten in Nederland wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen voor het VN-verdrag Handicap. Op 12 mei werd de themabijeenkomst “Hoe houd je de lokale inclusie agenda op de agenda van jouw gemeente?”, georganiseerd vanuit het programma NOOZO.

Daar passeerden 6 vormen van samenwerking de revue die we in de praktijk tegenkomen:

 1. Individuele raadpleging
 2. Inclusie influencers
 3. (Raads)werkgroepen
 4. Adviesraden sociaal domein
 5. VN-panels
 6. Brede maatschappelijke werkgroepen

Tijdens de bijeenkomst werd vooral ingegaan op kenmerken waarop deze vormen van elkaar verschillen. In het VN-verdrag Handicap is het principe “Niets over ons, zonder ons” leidend. Maar het verdrag vult echter niet in hoe er samenwerkt moet of kan worden met ervaringsdeskundigen.

Op 23 juni organiseert de vereniging Inclusie Nederland een online interactieve bijeenkomst. Na een inleiding over de 6 vormen, hebben we het over waar we het met elkaar over willen hebben. De verschillende vormen hebben voor- en nadelen. Ervaring leert ook dat er uitdagingen zijn en valkuilen waar we van kunnen leren en waar we ons op kunnen voorbereiden.

In de monitor 2020 van het College voor de Rechten van de Mens staat te lezen dat samenwerking met ervaringsdeskundigen beter kan en moet. In dat rapport gaat het nog vooral over betrokkenheid bij het vormen van nieuwe regelgeving of beleid op landelijk niveau. Dat gebeurt nog te weinig en vaak is er niet echt sprake van diversiteit aan betrokkenen. Het College vindt dat het tijd wordt om serieuzer met het onderwerp bezig te gaan.

Deze interactieve bijeenkomst is in principe bedoeld om ervaringsdeskundigen te inspireren en toe te rusten voor gesprekken die zij met hun gemeente voeren.

Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inclusieborrel 14 mei 2021 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel 14 mei 2021 via beeldbellen
Op vrijdag 14 mei 2021 van 16:00 – 17:30 uur
Thema: Open Podium


Zoals jullie daaraan gewend zijn geraakt, op de tweede vrijdag van de maand borrelen we met elkaar. De 10de Inclusieborrel op 14 mei krijgt het karakter van een Open Podium bijeenkomst. Deelnemers kunnen daar met geïnteresseerde aanwezigen hun eigen ingebracht onderwerp bespreken. Als je over een thema wil praten, ergens voor wil pleiten, ga je tijdens de plenaire sessie een korte pitch houden. Vervolgens kunnen de deelnemers tussen de verschillende onderwerpen kiezen en in kleinere groepen erover doorpraten.
Aanmelden voor de Inclusieborrel doe je vóór 12 mei door een email te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Je ontvangt dan tijdig een Zoom link. Bij je aanmelding kan je het onderwerp dat je zou willen presenteren en daarover een gesprek voeren, alvast benoemen.

Afterparty
Om 17:30 begint de afterparty, als je nog bij wilt praten en van gedachten wisselen. Tot het licht aan gaat (= ZOOM uit). 
Dus.... denk er aan op tijd een drankje koud te zetten!

Het borrelteam

Graag tot 14 mei!

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Uitnodiging Inclusieborrel 11 juni 2021 ‘politiek actief’

 beeldbellen

Wij zijn weer zover: de Inclusieborrel van de vereniging Inclusie Nederland komt eraan!
Onze vrijdagmiddagborrel van 11 juni om 16.00 uur staat in het teken van politieke participatie.
Het is een belangrijk onderwerp, want ‘de politiek’ is een bepalende factor voor het realiseren van een inclusieve samenleving. Als meer mensen met een beperking of chronische ziekte politiek actief zijn, dan kunnen we de realisatie versnellen.
Tijdens de plenaire sessie staan wij stil bij het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/inclusief-en-divers-bestuur/actieplan-politieke-ambtsdragers-met-een-beperking.


Vervolgens kunnen de deelnemers in kamergesprekken over verschillende vragen van gedachten wisselen, bijvoorbeeld:

 • Wat verstaan wij onder ‘politieke participatie, politiek actief zijn’?
 • Welke drempels komen wij tegen als wij politiek actief willen zijn?
 • Waar kunnen we terecht voor benodigde ondersteuning om politiek actief te zijn?
 • Hoe bereiken we meer kandidaten om politiek actief te worden?
 • Wat moet er gebeuren op lokaal, regionaal en landelijk niveau om ons politiek actief te maken?
 • Welke speerpunten willen wij centraal stellen onderweg naar een nieuwe gemeenteraad?
 • Welke acties kunnen wij ondernemen om deelname aan gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen?

Aanmelden voor de Inclusieborrel doe je vóór 9 juni door een email te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Je ontvangt dan tijdig een Zoom link.

Afterparty
Om 17:30 begint de afterparty op het online terras!!!!, als je nog bij wilt praten en van gedachten wisselen. Tot de zon ondergaat (= ZOOM uit).
Denk er aan …….. op tijd je drankje koud te zetten!

Het borrelteam

Graag tot 11 juni!

Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Podcast serie MensenMensen

MensenMensen is een nieuwe podcastserie over het leven van mensen met een (ernstig meervoudige) beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien.Interviewer Wil Molenaar gaat daarover in gesprek met ouders en familieleden. 

Aflevering 1 Een goed leven
In deze eerste aflevering maakt u kennis met een tweetal ouders en een zus. Wat is een goed leven voor hun zus/kind met een beperking. Hoe kijken zij daar tegen aan en wat doen zijn zelf daarvoor? En hoe betrekken zij mensen in hun omgeving daarbij? Zij vertellen ook wat dit voor henzelf betekent. 

Aflevering 2 Wat als ik het niet meer kan?
De ouders en zus uit aflevering 1 praten verder over de toekomst. Wie gaat er voor zorgen dat mijn kind, later als ik het niet meer kan, een goed leven kan (blijven) leiden. Hoe hebben zij dat aangepakt?

Aflevering 3 Meer mensen leren kennen
Bijna iedereen vindt het vanzelfsprekend om een paar goede vrienden te  hebben en  daarnaast veel anderen te kennen. Hoe zit dat met mensen met een beperking? Twee ouders delen hun ervaringen met interviewer Wil Molenaar.
Deze aflevering is mogelijk gemaakt door vereniging Angelman Syndroom Nederland.

www.netwerkrondom.nl

Luister via: https://soundcloud.com/user-342015349 

Enquête hulpmiddelen in het recht op mobiliteit

CvdRvdMlogo VIN
Oproep enquête
Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap.
Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over "toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit".
Het College vraagt aan jou als VN-ambassadeur en/of ervaringsdeskundige aan te geven welke knelpunten je hierbij ervaart.
Met deze vragenlijst verzamelen we die. Het College bepaalt daarna welke knelpunten verder worden onderzocht.
Dus grijp je kans en zorg dat jouw ervaringen niet ontbreken!
De vragenlijst is op 15 april 2021 per email aan de VN-ambassadeurs gestuurd.
Via de volgende link kan je vragenlijst voor jezelf of iemand die je kent invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/hulpmidden_recht_mobiliteit
Graag voor 29 april 2021 invullen.

VN-verdrag Handicap
Het recht op persoonlijke mobiliteit staat beschreven in artikel 20 van het VN-verdrag Handicap.
Dit recht houdt in dat je op het tijdstip en op de wijze van jouw keuze van A naar B moet kunnen komen tegen een betaalbare prijs.
Ook als dat moeilijk is vanwege een beperking. De overheid moet waarborgen dat iedereen zich met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid kan verplaatsen. Hulpmiddelen kunnen nodig zijn om van dit recht te genieten.
In lid b van artikel 20 staat dat je dan "toegang moet hebben" tot die hulpmiddelen.
De overheid moet zorgen dat die hulpmiddelen jou ter beschikking staan tegen een betaalbare prijs.

Belangrijke links
Inhoudsopgave bij het VN-verdrag Handicap om sneller je weg te vinden in de verdragtekst

Nederlandse vertaling van het VN-verdrag Handicap met het recht op Persoonlijke mobiliteit in artikel 20

Blog op de website van de Coalitie voor Inclusie met uitleg over het recht op Persoonlijke mobiliteit en hoe dit verweven zit in het VN-verdrag Handicap

Brief van minister VWS aan de Tweede Kamer over het "Landelijk normenkader hulpmiddelen" en het "Actieplan hulpmiddelen" (31 januari 2020)

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn