Afdrukken

oproep n.a.v. overlijden in zorginstelling

Een groep familieleden van mensen die in zorginstellingen wonen zijn verontrust over een aantal sterfgevallen en de manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg reageerde. In een aantal gevallen waarbij de familie vermoedde dat sprake was van een niet natuurlijke dood, zijn aangiften geseponeerd en liet de IGZ de instelling onderzoek utivoeren naar mogelijke schuld door medewerkers. De groep doet een oproep aan mensen die mogelijk met dit soort incidenten te maken hadden zich te melden. Wie wil kan hier naartoe mailen of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

De Canta taxi in Amsterdam

In Amsterdam rijdt de Canta taxi rond. Het is een initiatief van Shazia Ishaq , oprichtster van de stichting MOI in de Indische buurt. Shazia komt 9 juni spreken over dit opmerkelijke initiatief op de borrelbijeenkomst van Inclusiened in de Indische buurt in Amsterdam, 17.00 - 19.00. Locatie: Vriendschaposhuis Assadaaka, Palembangstraat 52, Amsterdam, nabij station Muiderpoort.

De Canta taxi past in het thema van de borrelbijeenkomst: handicap en werk. we verkennen de mogelijkheden van een andere economie,
waarin ook mensen met een handicap betaald werk hebben en we solidair zijn met elkaar in plaats van ons geld wegbrengen naar grote spelers. Lees hier meer over het thema.

Hoe werkt de Inclusie Nederland BORREL?
Wij zorgen voor koffie, thee, hapjes.

Deelnemers betalen een bijdrage in 'de pot':
naar keuze 50 cent, 2,50 of 5 euro

De borrel staat open voor iedereen die met inclusie bezig is of er meer van wil weten. Ter plekke kan je lid worden voor 5 euro/jaar

Onder inclusie verstaan wij dat iedereen erbij hoort in -en mag mee beslissen over- de buurt, de school, het werk en de huisvesting. Niemand hoeft de buurt uit voor school of huisvesting.

 

Afdrukken

Zelfstandig leven, eigen regie en de funeste invloed van de zorgregelgeving

 

Woensdag 18 maart themabijeenkomst Utrecht over

zelfstandig leven, eigen regie en de funeste invloed van zorgregelgeving.

Het probleem:

Zelfstandig leven, bepalen met wie je woont, wat je doet, waar je leert, je vrienden mogen opzoeken; voor iedereen is dat allemaal vanzelfsprekend. Behalve voor mensen met een ernstige beperking. De lange reeks wijzigingen in de zorgregelgeving bedreigen de zelfstandige positie van mensen met een beperking.

Twintig jaar geleden golden zorginnovatie en het PGB als prachtige nieuwe instrumenten voor effectieve ondersteuning in eigen regie. Tegenwoordig overheerst wantrouwen en conservatisme. Een gehandicapte is een halve fraudeur of een povere bedelaar die overvraagt. Eigen bijdragen zijn verhoogd. Begeleiding mag niet worden gebruikt voor “vrije tijd” of school. Er is weer dwang om zorg af te nemen bij “erkende” instellingen. Gehandicapten worden als produkten verhandeld op de zorgmarkt via grootschalige “aanbestedingen” door gemeente of zorgkantoor.

De oplossing:

Vereniging Inclusie Nederland roept op mee te denken over een nieuwe strategie. Zelfstandig leven is voor iedereen mogelijk. Hoe dwingen we af dat de maatschappij onze visie deelt en de politiek dat recht op een eigen leven erkent en weer gaat organiseren. Ons eerste actiedoel: de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet moet zelfstandig leven mogelijk maken met voldoende budget en alle ruimte voor eigen regie.

Voor 3,50 euro krijg je soep en een lekker broodje van Moons organicaanmelden of meer info via de mail

 Woensdag 18 maart 2015 , 18.00 in Utrecht bij Moon’s organicKrommerijn 143, Utrecht

 

Afdrukken

Help, het PGB gaat naar de gemeente!

Beste gemeente,
 
Bij de overgang van AWBZ naar WLZ valt mijn puberdochter met downsyndroom voortaan onder de Jeugdwet bij de gemeente. Nu heb ik een giga probleem met de behandeling van mijn nieuwe aanvraag en het tijdig ontvangen van een besluit. 
 
De behandeling van mijn aanvraag voor een herindicatie voor een PGB verloopt namelijk niet soepel. Er is binnen uw organisatie onvoldoende beleid bekend waarlangs uw medewerkers moeten werken. Mijn huidige indicatie loopt over twee weken af. Als ik geen nieuwe indicatie heb, heb ik per direct een probleem met mijn werk. Ik wil nog deze week weten hoe u dit probleem op gaat lossen.
 
Is het anders uw bedoeling dat ik mijn dochter over twee weken naar het gemeentehuis breng en haar daar achterlaat voor opvang? Dan zal ik RTL ook uitnodigen, om daar getuige van te zijn.
 
Vanmiddag sprak ik uw welwillende medewerker (Maria), die mijn dossier wegens vakantie helaas moet overdragen. Zij gaf aan dat er met haar vervanger een tweede gesprek met mij nodig is, én dat op tijd geïndiceerd zal worden. Dat laatste was natuurlijk heel fijn om te horen. Ik vroeg echter, hoe dat dan zou gaan, omdat ik volgende week wegens 2 zware examens niet beschikbaar ben, zodat er dan maar een week overblijft voor het tweede gesprek en het definitieve besluit. In dat geval, was de reactie, zal de indicatie alsnog niet op tijd afgegeven kunnen worden. Wat moet ik überhaupt op het allerlaatste moment, als blijkt dat mijn huidige zorg niet in het nieuwe PGB past?
 
Om voor een goede oplossing wat tijd te winnen, vroeg ik eerder al een ambtshalve verlenging aan van mijn huidige indicatie. Voor 2 maanden, of zoveel korter als een nieuwe indicatie gesteld zou worden. Dit verzoek werd afgewezen, omdat ik onvoldoende duidelijk heb ik kunnen maken dat mijn vraag binnen de uitgangspunten van de Jeugdwet en de PGB past. Toen ik vroeg of ik dan de criteria kon krijgen, bleek dit niet mogelijk omdat die er niet zijn. Dat was eerder ook al verteld. Daarvoor in de plaats werd wel verwezen naar een brochure van de van het Transitiebureau van de Rijksoverheid. Maar in deze brochure staan de criteria ook niet. Alleen kaders mbt het PGB en geen criteria mbt de Jeugdwet inhoudelijk. Voor zover ik heb kunnen nagaan in deze brochure, pas ik bijzonder goed binnen de kaders van het PGB. Ik heb ook pas 10 jaar een PGB. 
 
(Weet u trouwens dat ik al langer een indicatie heb voor 19,98 uur per week? Dat uw organisatie kan indiceren tot 20 uur en indicaties daarboven in de nieuwe WLZ vallen? Even tussendoor hoor: dan word je toch wel dubbel nieuwsgierig waarom ik nu ineens niet meer binnen de uitgangspunten zou vallen. Of zou mijn dochter nog van het downsyndroom af kunnen komen, denkt u?)
 
Hoe dan ook. Uw welwillende medewerker wist het uiteindelijk ook niet meer. Voor meer informatie en/of overleg met mij, was er verder niemand beschikbaar of bereikbaar deze week. Volgende week zou er weer iemand aanwezig moeten zijn, die mij verder te woord zou kunnen staan. Maar zoals aangegeven, moet ik me die week concentreren op mijn examens en kan ik de problemen rondom deze aanvraag er niet bij hebben. Bovendien kan ik de studietijd volgende week niet missen.
 
Ik wil ook nog wel toelichten wat ik bedoel met ‘problemen rond deze aanvraag (die ik er niet bij kan hebben)’ : Voor mijn werk en mijn sportavond ben ik namelijk afhankelijk van dit PGB, om de zorg voor mijn dochter van mij  over te kunnen nemen. Hoe fijn is dat? Daarnaast ben ik ook voor andere dingen afhankelijk van dit PGB, die ik hier vanwege mijn privacy verder achterwege laat. Als dit niet op tijd geregeld wordt, of onvoldoende geregeld wordt, heb ik gelijk een probleem om naar mijn werk te kunnen, enz. Daar maak ik mij grote zorgen over. Begrijpt u het dan een beetje, waar dit allemaal over gaat?
 
Verder zijn alle vragen die gesteld worden een enorme inbreuk op mijn privacy en moet ik verantwoording afleggen over mijn leven en mijn netwerk, terwijl de zorgvraag die ingevuld moet worden nog niet eens is vastgesteld. Dat gaat je allemaal niet in je koude kleren zitten.
 
Ik bouw al 13 jaar lang mijn leven compleet om mijn dochter heen, met haar belangen voorop. Voor zo goed als alle keuzes die ik maak, ook m.b.t. alle dagelijkse dingen, maak ik altijd de afweging of het kan in verband met mijn dochter. Om te kunnen werken en te kunnen sporten 1 avond in de week, vraag ik een PGB aan, zodat ik mezelf kan vervangen op die momenten, omdat mijn dochter altijd toezicht nodig heeft en niets kan ondernemen zonder begeleiding. Alle andere momenten ben ik er zelf en CONTINUE. Maar mogelijk weet u niet wat dat is.
 
Ik kijk uit naar uw reactie.
 
Afdrukken

VN ambassadeurs en panels actief in gemeenten

Het VN verdrag rechten van personen met een handicap wordt in 2015, ingevoerd als Tweede en Eerste Kamer instemmen. VN ambassadeurs en VN panels zijn actief om duidelijk te maken wat mensen met een handicap verwachten. In februari maakte het VN panel Tynaarlo kennis met wethouder Henk Berends.  Het panel bestaat uit mensen met diverse beperkingen, van jong (14) tot oud (83) die verspreid over de gemeente wonen of werken. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking stelt immers dat ook de gemeente rechtstreeks dient af te stemmen met de doelgroep als het gaat om plannen en beleid die hen raken. De wethouder vroeg het VN panel de toegankelijkheid van het gemeentehuis te gaan toetsen. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, in de betekenis die het VN Verdrag hieraan geeft. Niet alleen of je er met de rolstoel naar binnen kunt en zo, maar ook of informatie begrijpelijk is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking en of informatie op de website vindbaar is voor mensen die niet of slecht kunnen zien. En hoe gaat men aan het loket om met iemand die niet kan spreken en/of horen? Wethouder Berends is dus nieuwsgierig hoe toegankelijk het gemeentehuis van Tynaarlo is. Meer informatie op http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vn-panels-in-positie

 

Afdrukken

Naar de samenleving

door Martin Schuurman

Ter gelegenheid van de tiende uitreiking van de Ds. Vischerprijs, bracht NTZ een extra nummer uit. Martin werd gevraagd een artikel te schrijven over de ontwikkelingen in de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gedurende de laatste vijfentwintig jaar.

Met dank aan Martin, stellen we het artikel graag beschikbaar. Lees het hier (en let op: reacties, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom; mail daarvoor naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Word nu lid of donateur

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitter