Afdrukken

Ervaringsdag VN Panels 19 mei 2016

Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om het “verdrag voor de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN-verdrag) te bekrachtigen. De Eerste Kamer behandelt het VN-verdrag op dit moment. We verwachten dat ratificatie 1 juli 2016 een feit is. Als u de discussie heeft gevolgd, heeft u begrepen dat gemeenten een “lokale inclusieagenda” op moeten stellen. Wat nu? Wat is dat? Wat moet er op die agenda staan? Dit zijn vragen die u nu waarschijnlijk bezighouden.

Onze organisaties zijn betrokken bij experimenten met VN panels in de gemeenten Tynaarlo, Winsum en Oldambt. Panels groepen burgers met verschillende beperkingen die op eigen kracht in hun omgeving er voor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. Anders gezegd, willen zij de toegankelijkheid van onze samenleving vergroten. Zij bieden zich aan als gevraagd of ongevraagd gesprekspartner voor diegenen die hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken. http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-panels-in-positie

Op donderdag 19 mei organiseren wij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En met al deze verzamelde deskundigheid gaan we u natuurlijk ook helpen met uw lokale inclusie agenda. De gemeente Westerveld is deze dag uw gastheer. Lees hier de uitnodiging. 

 

Afdrukken

Oproep: ervaringen voor Europese Strategie

Input voor de Europese Strategie mensen met een beperking ( Disability Strategy)

De Europese Unie heeft het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd en in 2010 de Europese Disability Strategy vastgesteld om het VN verdrag in te voeren in de EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV%3Aem0047&from=EN

Deze strategie vormt een blauwdruk voor de uitvoering van het VN verdrag in de EU. Er zijn 8 actiegebieden vastgesteld: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werk, onderwijs en training, sociale bescherming, gezondheid, promotie van de rechten van mensen met een beperking. De Europese Commissie heeft een publieke oproep gedaan om deze Europese Disability Strategy te evalueren. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=nl&newsId=2421

De Europese Commissie wil graag ervaringen horen over wat er is bereikt tot nu toe in de lidstaten en welke uitdagingen er nog zijn voor mensen met een beperking. En hoe kan de EU het beste met deze uitdagingen omgaan.

Inclusie Nederland verzamelt graag voorbeelden van deze drie punten ( wat gaat er goed, wat kan er beter en wat kan de EU eraan doen?) .Dat kan per e-mail tot 15 februari 2016 aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Europese Disability Strategy. We brengen jullie voorbeelden in bij Inclusion Europe en houden jullie op de hoogte van wat er door Inclusion Europe verzameld wordt. http://inclusion-europe.eu/?p=1378

Afdrukken

Deel je ervaring over inclusie

Na de bekrachting van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de Tweede en Eerste Kamer wordt gekeken of landen zich aan de afspraken houden. Hiervoor worden officiële rapportages gemaakt door de regering en het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het de gewoonte dat mensen zelf een alternatieve rapportage maken. Inclusie Nederland vindt het belangrijk dat er over de invoering van dit VN-Verdrag ook een alternatieve rapportage komt. Dus een rapportage van mensen zelf, over hoe het dagelijks leven met een beperking echt gaat in Nederland. Uw verhaal is hiervoor ook van belang. Deel uw ervaring met de inclusieve samenleving op www.vnvertelpunt.nl

Lees hier het VN verdrag in makkelijke taal.

Afdrukken

Inclusie Startpagina

Inclusie Nederland heeft een startpagina gemaakt, waar je alles kunt vinden over Inclusie. Wat inclusie betekent, wie zich ermee bezig houden in binnen- en buitenland, en vele andere zaken. Aanvullingen zijn welkom en kun je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Adres startpagina is http://inclusie.startpagina.nl/

Afdrukken

Nederlands onderwijs in strijd met VN verdrag

In het VN Verdrag voor de Rechten van personen met een handicap staat in artikel 24 dat kinderen en volwassenen met een beperking recht hebben op inclusief onderwijs. Vereniging Inclusie Nederland merkt dat veel kinderen in de praktijk dat recht niet krijgen. Een paar duizend kinderen met een beperking gaan in Nederland nooit naar school. Meer dan 80% van de kinderen met een verstandelijke beperking moeten ,of ze willen of niet, naar speciale scholen. Jongeren met een verstandelijke beperking worden vaak geweigerd voor een beroepsopleiding. Dat is allemaal in strijd met het VN Verdrag, vindt Inclusie Nederland.
 
De vereniging heeft daarom een brief geschreven aan het VN Comite in Geneve dat toeziet op naleving van het VN verdrag. Inclusie Nederland vindt dat alle scholen in Nederland breed toegankelijk moeten worden voor leerlingen met een beperking. Niet alleen mensen met een beperking profiteren daarvan. Iedereen krijgt beter onderwijs als het onderwijsyssteem meer rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Het VN comite publiceert in 2016 een nadere uitleg (general comment) over artikel 24 van het VN verdrag. Het Comite heeft op basis van landenrapportages gemerkt er veel onduidelijkheid is over wat het recht op onderwijs uit artikel 24 nu precies betekent. Het comite vindt dat het recht op onderwijs recht op incusief onderwijs betekent en pleit voor het algemeen toegankelijk maken van alle scholen voor alle kinderen. Het VN comite heeft maatschappelijke organisaties opgeroepen aan te geven wat zij vinden van die visie. Daarom schreef Inclusie Nederland de brief. De vereniging kon dit doen met steun van het Open Society Institute en Inclusion Europe.
 
Afdrukken

Leadership training in Brussel

Door Jeanet Wardenier.

Ik ben gevraagd door Inclusie Nederland of ik zin had om mee naar Brussel te gaan voor een Leadership training voor belangenbehartigers. Dit was georganiseerd vanuit Inclusion Europe. Hier heb ik een mail gehad over wat de training inhoud. En na dit te hebben gelezen heb ik hier antwoord op gegeven en overleg gehad met mijn coach Rietje wat ik zou gaan doen. Ik ben samen met Heleen Hartholt (coach) en Jeroen Veltheer die als ouder van kinderen met een beperking meedeed aan de training, drie dagen naar Brussel geweest.

Ik ben gevraagd om aan deze training deel te gaan nemen om een projectplan te kunnen gaan schrijven en te leren wat daarvoor nodig is. We hebben uitleg gehad over wat er nodig is om als belangenbehartiger in Europa aan het werk te kunnen gaan. 

Jeanet Wardenier, LFB Wolvega, www.lfb.nu/wolvega 

jeanet aan het werk tijdens de training

 

Afdrukken

VN ambassadeurs en panels actief in gemeenten

Het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap wordt in 2016, ingevoerd als Tweede en Eerste Kamer instemmen. VN ambassadeurs en VN panels zijn actief om duidelijk te maken wat mensen met een handicap verwachten. In februari 2015 maakte het VN panel Tynaarlo kennis met wethouder Henk Berends.  Het panel bestaat uit mensen met diverse beperkingen, van jong (14) tot oud (83) die verspreid over de gemeente wonen of werken. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking stelt immers dat ook de gemeente rechtstreeks dient af te stemmen met de doelgroep als het gaat om plannen en beleid die hen raken. De wethouder vroeg het VN panel de toegankelijkheid van het gemeentehuis te gaan toetsen.

Word nu lid of donateur

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitter

Downloads

Wat doet een bestuur nou eigenlijk?

Brief VN comite over het recht op onderwijs (15-01-2016)