In Memoriam Jan Troost

16 mei 2023

In memoriam Jan Troost

Jan Troost  - foto Goedele Monnens
Jan Troost -  foto: Goedele Monnens


Op dinsdag 16 mei 2023 is Jan Troost van ons heengegaan. Jan was een van de grote boegbeelden van de gehandicaptenbeweging in Nederland. Vijftig jaar lang heeft hij op allerlei manieren gestreden voor een toegankelijker land en inclusie voor mensen met een beperking.   

Op zijn veertiende jaar begon hij al met activisme voor toegankelijkheid in Nijmegen, waar hij met andere jongeren in de Sint Maartenskliniek verbleef, vanwege zijn broze bottenziekte (Osteogenesis Imperfecta).

Jan was acht jaar lang als voorzitter van de landelijke CG-raad het gezicht van de beweging voor zowel de achterban als beleidsmakers en politici.

Vele ludieke actiegroepen volgden, zoals Terug naar de Bossen in 2011 als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de zorg.

De ratificatie van VN-verdrag Handicap in 2016 was een belangrijke steun in de rug voor de gehandicaptenbeweging. Jan was sindsdien dan ook als VN-ambassadeur actief om het Verdrag op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld met zijn betrokkenheid bij het VN- Receptenmap en Koken met Troost.

Leden van de vereniging en VN-ambassadeurs hebben deelgenomen aan de landelijke congressen (Gelijk is Gelijk) die Jan met anderen over het VN-verdrag Handicap organiseerde in 2017 en 2019. En in 2022 organiseerde hij voor de derde een bijeenkomst, ditmaal in Nijmegen, vanuit zijn eigen bedrijf Inclusie Verenigt samen met lokale partners.
Door actief gebruik te maken van sociale media wist Jan veel mensen te bereiken met zijn onderhoudende filmpjes.
In 2022 verscheen zijn autobiografie ‘Troost Over Leven’, over 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd. Humor is altijd in zijn werk en contacten kenmerkend geweest. Jan was voor iedereen zeer benaderbaar en altijd in voor samenwerking.

Tot in de laatste dagen van zijn leven bleef hij naar eigen zeggen “activist tot in de kist”, met onder ander een bezoek aan de Tweede Kamer. Om de kamerleden nog eens flink te wijzen op het belang van de invoering van het VN-verdrag Handicap.
Het voeren van eigen regie kenmerkt zijn leven, tot en met zijn laatste weken en dagen. De Prematoriumparty, waarbij hij bij zijn eigen uitvaart was, is daar een voorbeeld van.

Jan heeft aangekondigd dat zijn vele films als nalatenschap op een Youtube kanaal verzameld worden, zodat de geschiedenis bewaard blijft. En dat dit gebruikt kan worden voor onderzoek en de toekomst van de gehandicaptenbeweging.

We gaan Jan missen als onze gedreven, vasthoudende activist, maar vooral ook als een vriendelijk en verbindend mens.

We wensen zijn gezin, naasten en vrienden heel veel sterke met dit grote verlies.

Bestuur Vereniging Inclusie Nederland


Lees meer over Jan Troost via deze links:

https://troostoverleven.nl/boek/

https://troostoverleven.nl/

https://nos.nl/artikel/2474535-jan-troost-besluit-50-jaar-strijd-voor-rechten-gehandicapten-met-bezoek-kamer

https://vng.nl/artikelen/jan-troost-activist-tot-in-de-kist

https://www.gld.nl/nieuws/7935362/jan-troost-spreekt-kamerleden-toe-met-de-dood-in-de-ogen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nog-een-keer-het-dieper-weten-van-jan-troost~b0aa706b/

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn