Stuur een VN ambassadeur naar Birmingham

INCLUSIE NEDERLAND vraagt uw medewerking voor iets bijzonders:

Op 14 juli 2016 bekrachtigde Nederland het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte van de Verenigde Naties. Dit is het verdrag dat er aan bijdraagt onze samenleving te maken tot een waarin iedereen gelijkwaardig is.
In dit kader gebeurt er in ons land iets bijzonders. We zijn op weg naar een inclusieve samenleving waar in iedereen mee kan doen. Burgers met en zonder beperking vragen zelf aandacht voor het naleven van het VN-verdrag in hun eigen leefomgeving. Zij noemen zich VN-ambassadeurs. Zo ontstaat in Nederland een onafhankelijke beweging die van onderop helpt en stimuleert de verplichtingen uit het inclusieverdrag na te leven.
meer over de VN-ambassadeurs www.worldcongress2018.com
Van 30 mei - 1 juni 2018 is het wereldcongres van Inclusion International in Birmingham. Hier komen mensen die voor zichzelf opkomen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren het voortouw te nemen. VN-ambassadeurs kunnen hier veel halen en brengen!
Helpt u ook een VN-ambassadeur naar Birmingham?
Een aantal VN-ambassadeurs wil graag naar dit congres, maar kan zich de kosten niet veroorloven. Voor iedere deelnemer is € 2.500 nodig voor reis, verblijf en toegang. We verzamelden al bijna € 4.000. Iedere € 100 brengt dit doel dichterbij. Doet u ook mee! U kunt uw bijdrage o.v.v. ‘donatie Birmingham’ overmaken op NL26 INGB 0006 840962 t.n.v. Vereniging Inclusie Nederland. U ontvangt bericht wat deze actie oplevert wanneer u ons uw mailadres doorgeeft. De actie loopt tot 15 mei 2018. Als deze actie onvoldoende oplevert, dan krijgt u uw bijdrage teruggestort.
Hartelijk dank voor uw steun!
Bestuur vereniging Inclusie Nederland: Hans Kroon, Paul Imthorn, Heleen Hartholt, José Smits, Jeroen Veltheer (06-21878297)

Bijeenkomst Ondersteuning: gunst of recht?

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, beschrijft wat algemene mensenrechten betekenen voor mensen met een handicap. Op de borrelbijeenkomsten van vereniging Inclusie Nederland zijn regelmatig sprekers die in gesprek gaan met bezoekers over wat mensenrechten in de dagelijkse praktijk betekenen. Zo ook mei 2015 op de bijeenkomst in Amsterdam met Assadaaka, Onbeperkt Oost en Platform Gehandicapten Zuidoost waar bezoekers in gesprek gingen met vertegenwoordigers van het stadsbestuur over mensenrechten.

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid een gezin te stichten, te mogen gaan en staan waar je wilt, recht op werk naar keuze, bestaanszekerheid, recht op onderwijs; pakken dat soort rechten anders uit voor burgers met een handicap dan voor mensen zonder? Ja, was de conclusie; het pakt zeker anders uit. Gaan en staan waar je wilt, is voor rolstoelers vaak een illusie. Recht op onderwijs lijkt te worden geschonden zodra een school een leerling met een handicap weigert. Bestaanszekerheid is er wel maar de procedure voor het aanvragen van sociale voorziening voelt als onrecht als de aanvragers het gevoel krijgen te moeten bedelen. Dan wordt het recht op aanpassing gevoeld als een gunst waarvoor de ontvanger dankbaar en nederigheid moet tonen.

Nederland heeft als een van de weinige lidstaten van de Europese Unie, het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap, dat in 2007 werd getekend, nog altijd niet ingevoerd. 

bijeenkomst Inclusiened, Assadaaka, Onbeperkt Oost, Platform Gehandicapten Zuid Oost, mei 2015. foto: Ronald Blonk.

foto's: Ronald Blonk, PLatform Gehandicapten Zuid Oost

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn