Stuur een VN ambassadeur naar Birmingham

INCLUSIE NEDERLAND vraagt uw medewerking voor iets bijzonders:

Op 14 juli 2016 bekrachtigde Nederland het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte van de Verenigde Naties. Dit is het verdrag dat er aan bijdraagt onze samenleving te maken tot een waarin iedereen gelijkwaardig is.
In dit kader gebeurt er in ons land iets bijzonders. We zijn op weg naar een inclusieve samenleving waar in iedereen mee kan doen. Burgers met en zonder beperking vragen zelf aandacht voor het naleven van het VN-verdrag in hun eigen leefomgeving. Zij noemen zich VN-ambassadeurs. Zo ontstaat in Nederland een onafhankelijke beweging die van onderop helpt en stimuleert de verplichtingen uit het inclusieverdrag na te leven.
meer over de VN-ambassadeurs www.worldcongress2018.com
Van 30 mei - 1 juni 2018 is het wereldcongres van Inclusion International in Birmingham. Hier komen mensen die voor zichzelf opkomen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren het voortouw te nemen. VN-ambassadeurs kunnen hier veel halen en brengen!
Helpt u ook een VN-ambassadeur naar Birmingham?
Een aantal VN-ambassadeurs wil graag naar dit congres, maar kan zich de kosten niet veroorloven. Voor iedere deelnemer is € 2.500 nodig voor reis, verblijf en toegang. We verzamelden al bijna € 4.000. Iedere € 100 brengt dit doel dichterbij. Doet u ook mee! U kunt uw bijdrage o.v.v. ‘donatie Birmingham’ overmaken op NL26 INGB 0006 840962 t.n.v. Vereniging Inclusie Nederland. U ontvangt bericht wat deze actie oplevert wanneer u ons uw mailadres doorgeeft. De actie loopt tot 15 mei 2018. Als deze actie onvoldoende oplevert, dan krijgt u uw bijdrage teruggestort.
Hartelijk dank voor uw steun!
Bestuur vereniging Inclusie Nederland: Hans Kroon, Paul Imthorn, Heleen Hartholt, José Smits, Jeroen Veltheer (06-21878297)

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn