Onderzoek: Leven na geweld, tegen vrouwen met een beperking

De Vereniging Inclusie Nederland doet mee aan een internationaal project naar geweld tegen vrouwen met  een beperking.  Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn heel vaak slachtoffer van geweld. Het gaat hierbij om fysiek geweld, seksueel misbruik maar ook psychologisch geweld, zoals klein houden; verwaarlozing, vrijheidsbeperking, het ontkennen van rechten, het wegnemen van zeggenschap en de mogelijkheid eigen keuzes te maken; het ontnemen van kansen, bijvoorbeeld om te leren en financieel misbruik.

Uit buitenlands onderzoek weten we dat kinderen met een verstandelijke beperking drie tot vier keer vaker geweld meemaken dan kinderen zonder een beperking. Hoe het is bij volwassenen met een beperking is niet precies utigezocht, maar aangenomen wordt dat ook zij veel vaker slachtoffer zijn van geweld.

Er is in Nederland wel onderzoek gedaan naar seksueel geweld.  Dat Nederlandse onderzoek laat zien dat twee derde van vrouwen met een beperking (weleens) slachtoffer is van seksueel geweld. Dat kan varieren van ongewenst intiem aanraken tot verkrachting. In deze figuur zie je een vergelijking tussen vrouwen en mannen met een beperking vergeleken met vrouwen en mannen algemeen.

Grafiek onderzoek geweld tegen vrouwen

Bron: Beperkt Weerbaar. Beperkt weerbaar, een onderzoek naar seksueel geweld bij
mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht, 2011.

Het is belangrijk om meer te weten te komen over geweld, het fysieke, het psychologische geweld, het seksuele geweld en de aantasting van rechten. Hoe vaak komt het voor, wie zijn de daders, wat kan er gebeuren om geweld tegen vrouwen met een beperking te voorkomen? Waarom zijn juist vrouwen met  en verstandelijke beperking zoveel vaker slachtoffer?

Het project heet: Leven na geweld, een studie hoe vrouwen met een beperking omgaan met geinstitutionaliseerd geweld. Het project is een initiatief van Inclusion Europe. Dat is een Europese vereniging van verenigingen van mensen met  een verstandelijke beperking en van verenigingen van familieleden van mensen met een verstandelijke beperking. Inclusie Nederland, LFB en Iederin zijn lid van Inclusion Europe. De financiering komt van Open Society Foundation uit Budapest.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met vrouwen met een verstandelijke beperking die vanuit een groot instituut naar een huis in de gemeenschap verhuisd zijn. We willen weten hoe de dingen die ze in de instelling mee hebben gemaakt (of juist niet) hun mogelijkheden tot inclusie beïnvloeden. Het doel is uit te zoeken wat er gedaan kan worden om na een instelling de kansen op succesvolle inclusie te vergroten, waarbij de vrouwen zowel gebruik maken van hun rechten als vrouw als hun rechten als persoon met een beperking.

Zie voor meer informatie op deze webpagina: http://life-after-violence.eu/?lang=nl

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn