Internet Consultatie Toegankelijkheid

De Vereniging Inclusie Nederland reageerde op de Internetconsultatie rondom toegankelijkheid. Door de regering werd gevraagd: 'Wat vindt u van de wijze waarop de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid en eenvoudige voorzieningen zijn verwoord?'

Ons antwoord was: “Iedereen moet gewoon mee kunnen doen in de samenleving”. Dat blijkt een enquête (juli 2016) onder de 180 leden van de Vereniging Inclusie Nederland. Van de respondenten gaf 84% gaf dat aan als belangrijkste thema. Nog eens ruim de helft vindt dat mensen niet vanwege hun beperking als een uitzondering mogen worden gezien. Toegankelijkheid, onderwijs en werk volgen daarna als belangrijke thema’s waarvan onze achterban vindt dat we eraan moeten werken. Het bestuur van de Vereniging inclusie Nederland steunt dan ook met volle overtuiging de reactie van De Alliantie op het besluit Toegankelijkheid.

 

Op de vraag wat we als vereniging met voorrang zouden kunnen aanpakken wordt het meest genoemd: bekendheid geven aan het VN-verdrag.

Enkele concrete suggesties van onze leden:

  • Geef handen en voeten aan het VN-verdrag, bijvoorbeeld door een implementatietraject af te dwingen.
  • Dwing inclusief denken en werken t.a.v. inrichting en beheer openbare ruimte, verkeer & vervoer, reclame- en uitstallingen- geveltuinenbeleid, materiaalkeuzes en ontwikkeling ontbrekende materialen af. Nu eindigt toegankelijkheid altijd onderaan het lijstje of toegankelijkheid wordt vergeten. (....)
  • In aanbesteding regelen dat meerwerk i.v.m. met alsnog realiseren toegankelijkheid voor rekening aannemer is. “
  • Fysieke beperkingen krijgen steeds meer de aandacht. Het is noodzakelijk dat we mensen met een psychische beperking (niet zichtbaar) er bij blijven betrekken. 
  • Lokaal, bij instellingen, bij de overheid en bij burgers het begrip inclusie (niet alleen voor handicaps trouwens) doen postvatten.

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn