Samenwerking Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland

10 december 2021 Samenwerking Coalitie en Vereniging

Samen vormen wij het Platform Inclusief Nederland!

 

samenwerking Vereniging Inclusie Nederland en Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie en de Vereniging Inclusie Nederland hebben besloten om samen te werken als een ‘Platform voor Inclusief Nederland’! Ons vertrekpunt hiervoor is het VN-verdrag Handicap, voor de rechten van mensen met een beperking. Beide organisaties streven naar een inclusieve samenleving in Nederland, ieder vanuit haar kracht. Leden van de Vereniging zetten zich al in op thema’s van de Coalitie en andersom, er zijn individuen vanuit de Coalitie die bij de bijeenkomsten van de Vereniging aanwezig zijn. Beide organisaties hebben een verschillende werking, die elkaar kan versterken, maar wel onderscheiden moeten blijven. Namelijk: 

De Vereniging Inclusie Nederland: 
- is een Vereniging van leden die streven naar een inclusieve samenleving en hier op verschillende manieren en bij een grote diversiteit aan partijen aandacht voor vragen; 
- kent lidmaatschap, waarbij ieder lid eigen initiatieven kan ontplooien, maar ook gezamenlijk thema’s aan de orde kan stellen; 
- aangesloten bij Europese en internationale inclusiebeweging; 
- zie www.inclusienederland.nl 

De Coalitie voor Inclusie: 
- is onafhankelijk en bouwt met diverse organisaties en mensen aan een inclusieve samenleving; 
- is een netwerkorganisatie die coalities vormt op verschillende onderwerpen die actueel zijn en waarop partijen zich willen verbinden om tot een inclusieve samenleving te komen. De Coalitie verbindt de partijen en faciliteert de beweging naar de inclusieve samenleving; 
- kent donaties van partijen die zich aan de Coalitie wil verbinden en hun ambities voor inclusie willen versterken en verbreden; 
- zie www.coalitievoorinclusie.nl 

De versterking zit erin dat de Vereniging aandacht vraagt voor actie op diverse onderwerpen en dat de Coalitie met partijen vanuit hun onafhankelijk positie acties kunnen oppakken door met partijen, ervaringsdeskundigen en VN-ambassadeurs om tafel te gaan en zodoende een coalitie te vormen. Steeds stemmen we af wat we samen doen. Zo zijn er al veel VN-ambassadeurs die zich voor beide organisaties inzetten. 

Sneller en beter naar Inclusief Nederland! 

Samen hebben we een grote ambitie: een vierjarige Campagne met diverse lijnen om de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving te versnellen en te verbeteren met het VN-verdrag als uitgangspunt!

 

Via deze link is de tekst te downloaden in PDF: 2021-12-10 - Document samenwerking CvI en VIN

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn