Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap

In 2016 is het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Nederland ingevoerd. Bijna alle landen op de wereld hebben dit mensenrechtenverdrag nu ingevoerd.

In december 2019 is een rapport gemaakt waarin staat of mensen met een beperking in Nederland inmiddels hebben gemerkt of hun rechten zijn verbeterd. Voor het rapport is gesproken met mensen met een beperking over hun ervaringen. Ook zijn tientallen onderzoeksrapporten verwerkt.

Het rapport is heel kritisch.

  • Mensen met een beperking ervaren eerder achteruitgang dan verbetering. Werkloosheid en armoede is bijvoorbeeld toegenomen onder mensen met een beperking.
  • Er zijn meer gedwongen behandelingen en opnamen in zorginstellingen.
  • Er is een groot tekort aan betaalbare toegankelijke woningen.
  • Meer kinderen met een beperking moeten verplicht naar aparte speciale scholen.  
  • De regels voor het toegankelijk maken van gebouwen en omgeving is verslechterd.
  • Mensen met een beperking voelen zch niet gehoord, niet betrokken en voelen zich gedsicrimineerd. Het blijkt niet makkelijk om klachten over discriminatie in te dienen.
  • Gemeenten moeten sinds 2015 de ondersteuning voor mensen met een beperkging regelen, maar ze bezuinigen teveel. Weinig gemeenten hebben een locaal plan om het VN verdrag in te voeren.
  • De Nederlandse regering heeft een actieplan om het VN verdrag in te voeren. Volgens dit rapport van gehandicaptenorganisaties is dat actieplan van de regering veel te vaag en er staan bijna geen acties in. De regering verzamelt zelf geen concrete informatie. Daardoor weet de regering nu niet wat goed gaat en wat fout gaat vor mensen met een beperking.

Hier kun je meer lezen over het rapport. https://iederin.nl/bibliotheek/vn-verdrag-handicap/

En kun je het rapport, de samenvatting en bijlagen downloaden

Jose Smits

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn