Doe mee met de Europese verkiezingen

Er zijn verkiezingen voor het Europese parlement in mei 2019.

De Europese verkiezingen zijn belangrijk voor mensen met een beperking en hun familie.

De verkiezingen bepalen

  • wie voor hen spreekt in het volgende Europese parlement
  • Of er verbetering is van hun rechten in volgende jaren.

Inclusion Europe heeft een manifest gemaakt over hoe je mee kunt doen met de Europese verkiezingen in 2019.

Dit is deel 1 van het manifest

Waarom zijn de Europese verkiezingen belangrijk?

In mei dit jaar zijn overal in Europa verkiezingen voor de leden van het Europees parlement.

Op 23 mei stemmen Nederlandse kiezers voor hun nieuwe leden van het Europees parlement.

De Europese verkiezingen zijn belangrijk voor mensen met een beperking en hun familie.

Leden van het Europees parlement nemen besluiten die invloed hebben op het leven van alle mensen in Europa.

De Europese parlementariërs namen besluiten over wetten.

De wetten gaan bijvoorbeeld over hoe producten en diensten toegankelijk moeten zijn zodat ieder ze kan gebruiken.

Of de wetten regelen het recht om te reizen, te leven en te werken in de landen van de Europese Unie.

Parlementariërs nemen ook besluiten over het geld voor activiteiten en projecten in de landen van de Europese Unie.

De leden van het Europees parlement helpen mee in het kiezen van de voorzitter en de leden van de Europese Commissie.

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beleid voor werk, sociale zaken, justitie, onderwijs en gezondheidszorg.

De parlementariërs van Europa controleren of de Europese Unie het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed uitvoeren.

Het maakt daarom ook voor jou veel uit wie er in het Europees parlement worden gekozen.

Het is belangrijk voor iedereen in de inclusiebeweging.

Inclusion Europe en Inclusie Nederland willen zorgen dat de verkiezingen goed uitpakken voor mensen met een beperking en hun familie.

 

Jij kunt zorgen dat de verkiezingen goed uitpakken voor ons.

 Je kunt kandidaat parlementariërs vragen of ze plannen maken die goed zijn voor mensen met een beperking en hun familie.

 Je kunt kandidaten vragen om begrijpelijke (makkelijk leesbare) informatie te geven.

Je kunt zelf gaan stemmen en je kunt andere mensen vragen om ook te gaan stemmen.

Het recht om te stemmen is erg belangrijk

Het geeft je de mogelijkheid de toekomst van steden en landen te bepalen en ook de toekomst van de Europese Unie.

In sommige landen mogen mensen met een beperking niet stemmen. Dat is omdat ze vanwege een verstandelijke beperking niet meer zelf mogen besluiten wat ze willen.

In Nederland is dit gelukkig niet zo. In Nederland mag iedereen stemmen.

Wij vinden dat iedereen in Europa, ook mensen met een beperking, moeten kunnen stemmen.

Sommige mensen vinden het moeilijk om te stemmen omdat ze geen begrijpelijke informatie krijgen over verkiezingen.

Sommige mensen vinden het moeilijk te gaan stemmen omdat niemand ze helpt bij het nemen van besluiten. Of soms omdat niemand doorgeeft wat ze eigenlijk willen.

Sommige mensen denken dat het niet uitmaakt of ze stemmen omdat de kandidaat parlementariërs toch nooit naar hen luisteren of met hen spreken.

Soms gaan mensen niet stemmen omdat ze veel tijd en geld kwijt zijn om voor een familielid met een beperking te zorgen.

 

Het kan veranderen

In veel landen is al veel verbeterd in de verkiezingen. Om te zorgen dat er nog meer verbetert zodat meer mensen gaan stemmen, moeten we zorgen dat we gebruik maken van de mogelijkheden die komen bij de Europese verkiezingen.

De Europese Unie is belangrijk voor mensen met een beperking en hun familie

Er wordt veel gesproken over of de Europese Unie goed werkt en of het goed is om erbij te horen.

Soms zijn mensen niet blij met de Europese Unie omdat de Unie dingen doet waar ze niet van houden.

Soms zijn mensen niet blij met de Europese Unie omdat de Unie niet doet wat ze willen zien gebeuren.

Inclusion Europe luistert naar die zorgen en we nemen ze serieus.

Tegelijk zien we dat er in de Europese Unie de laatste tijd beter acht wordt geslagen op de rechten van mensen met een beperking.

De kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking en hun familie is ook verbeterd.

 

Veel verbeteringen zijn er gekomen dankzij het werk van de Europese Unie

Dat is omdat leven in de Europese Unie betekent dat we

  • In vrede leven

Er zijn geen oorlogen geweest in de Europese Unie

  • Kwaliteit van bestaan.

Voor veel mensen in de Europese Unie is de kwaliteit van bestaan verbeterd.

 

We weten dat sommige mensen het moeilijk hebben, zeker als mensen (in het gezin) een beperking hebben.

Het leven van veel mensen werd nog moeilijker na de economische crisis en na alle bezuinigingen.

Toch is de Europese Unie blijven investeren in sociale verbeteringen voor mensen.

 

Vooruitgang met Rechten en inclusie.

De Europese Unie is gebaseerd op mensenrechten.

De Europese Unie is de enige organisatie van landen die het VN Verdrag inzake personen met een handicap (VRPH) hebben geratificeerd.
De Europese Unie  gebruikt geld om te zorgen dat de rechten echt worden waargemaakt.

We streven altijd naar meer inclusie.

We zorgen ook dat we behouden wat we hebben bereikt.

Inclusion Europe vraagt mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en alle burgers van Europa om:

  1. Te praten met kandidaten in de verkiezingen zodat ze je mening kennen.

(je kunt deel 3 van dit manifest lezen om om wat ideeen op te doen.)

  1. Vertel je vrienden, je familie en je collega waarom de Europese verkiezingen belangrijk zijn en waarom zij ook zouden moeten stemmen.

Help je vrienden en collega’s om te begrijpen waarom de verkiezingen en stemmen belangrijk zijn.

  1. Ga stemmen bij de Europese verkiezingen om je rechten in Europa sterk te maken en te houden.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn