Wie zijn wij

Inclusie Nederland is een vereniging van mensen die staan voor een goed leven van mensen met een beperking, midden in de samenleving.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goed leven, plezier, kansen om vrienden te ontmoeten, goede scholing en kansen op werk. 

Leden van Inclusie Nederland zetten zich samen met anderen in voor een beter leven van mensen met een beperking. En ieder doet dat op eigen wijze en naar eigen kunnen. Het maakt daarbij niet uit of je een beperking hebt. 

De vereniging is opgericht door José Smits, Keturah van Slegtenhorst, Anouk Bolsenbroek en Kees Wijnbeek. Het huidige bestuur bestaat uit Hans Kroon (voorzitter), Paul Imthorn ( secretaris), Heleen Hartholt (penningmeester) en Jeroen Veltheer (algemeen lid)

De verenging is statutair opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54027780. De statuten staan voor het doel van de vereniging en schetsen een kader van de organisatie. De leden geven de vereniging verder samen vorm. De statuten zijn voor geïnteresseerden op te vragen bij het secretariaat.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

makkelijklezenuitleg

Makkelijk te lezen brochure over Inclusie Nederland