Vacatures bestuursleden vereniging Inclusie Nederland

Tijdens de ledenvergadering op 26 februari 2021 nemen we beslissingen over de samenstelling van het bestuur van de vereniging. Voor een aantal zittende bestuursleden is de maximale bestuurstermijn verstreken. De rol van voorzitter en van penningmeester wordt momenteel waargenomen. We nemen ook besluiten over mogelijke wijzigingen aan de statuten omdat deze de continuïteit van het bestuur in de weg zitten. Vier bestuursleden stellen zich nu (her)verkiesbaar. Op de plek van waarnemers moeten bestuursleden verkozen worden. Het bestuur kan uit maximaal 8 mensen bestaan.

Let op: alleen leden die de contributie voldaan hebben stemrecht!

Huidige bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Andrea Naphegyi, waarnemend, stelt zich verkiesbaar
Secretaris: Paul Imthorn, stelt zich verkiesbaar
Penningmeester: Hans Kroon, waarnemend, stelt zich niet verkiesbaar (verloop van termijnen)
Algemeen bestuurslid: Jeroen Veltheer, stelt zich verkiesbaar
Algemeen bestuurslid: Roderik Plas, stelt zich verkiesbaar

Formeel zijn alle bestuursfuncties op dit moment vacant. Er zijn kandidaten onder de zittende / waarnemende bestuursleden.

Het bestuur verdeelt in principe onderling de rollen en taken. De voorzittersfunctie moet formeel door ALV vastgesteld worden.
Bepaalde bestuursrollen vragen bepaalde talenten. Op dit moment hebben we dus formeel voor alle bestuursfuncties vacatures open staan. Je kunt je kandidaat stellen al dan niet voor een specifieke bestuursfunctie. Je kunt jouw kandidatuur met korte motivatie aan het bestuur mededelen tot uiterlijk 17 februari via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: (Hier is nog GEEN kandidaat voor)
Profiel: Houdt overzicht over beschikbaarheid van financiële middelen van de vereniging in het algemeen als ook van bij haar ondergebrachte projecten. Wat is er beschikbaar, wat verwachten we aan inkomsten, welke verplichtingen / plannen zijn er met welke financiële consequenties en welke mogelijkheden zijn er dan wanneer voor verantwoorde uitgaven. Dit vraagt om overzicht over het volledige financiële reilen en zeilen van de vereniging waarvoor verschillende bankrekeningen in gebruik zijn. De penningmeester betaalt de rekeningen en declaraties en in opdracht van projectleiders ook die van projecten. Dit vraagt om accuratesse.

Voorzitter: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Bereidt bestuursvergaderingen en jaarlijkse ALV inhoudelijk voor (met de secretaris) en zit deze ook voor. Dit vraagt om de vaardigheid om een vergadering doelgericht te leiden binnen gegeven tijdlijnen. Onderhoudt externe relaties. 
Voor deze rol ook is het van belang om om te kunnen gaan met verschillen.

Secretaris: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Maakt verslag van bestuursvergaderingen en ALV, plant en organiseert (online)vergaderingen, bereidt stukken voor bij de agenda en zendt deze tijdig rond aan de overige (bestuurs)leden. Verwerkt ingekomen en uitgaande correspondentie (emails, brieven). De secretaris voert ook de ledenadministratie en stuurt alle leden aan het einde van het jaar het verzoek om contributie te betalen. Op basis van de wensen van leden stelt de secretaris een beknopt activiteitenjaarplan op en schrijft een jaarverslag.

Algemene bestuursleden: (Hier zijn 2 kandidaten voor. Er is maximaal plaats voor 5)
Het bestuur verdeelt onderling taken. Dat kunnen werkzaamheden zijn die behoren bij specifieke bestuursrollen als daar aanleiding voor is, maar ook werk dat in verband met verenigingsactiviteiten te doen is. Algemeen bestuursleden sluiten aan bij werkgroepen of coördineren desgewenst werkgroepen en/of verenigingstaken. Zij organiseren de maandelijkse inclusieborrels en betrokkenheid van leden bij evenementen en activiteiten van Inclusion Europe / Inclusion International.

Oproep
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld zelfstandig (online) bijeenkomsten te organiseren, ledenadministratie te onderhouden, sociale media en website bij te houden, nieuwsbrieven te coördineren.
Vind jij het leuk om hier samen met het bestuur en de leden aan mee te werken? Stel je dan kandidaat als bestuurslid!

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn