3: Wat kunnen kandidaten en hun partijen doen in de Europese verkiezingen in 2019

Er zijn 7 miljoen Europeanen met een verstandelijke beperking.

We hebben vele miljoenen familieleden en vrienden.

Alles bij elkaar gaat het om 20 miljoen mensen.

Wij hebben dagelijks te maken met discriminatie en uitsluiting van de samenleving.

Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen niet naar de school gaan waar hun vrienden en buurkinderen naar toe gaan.

Jonge mensen met een verstandelijke beperking hebben minder mogelijkheden om een opleiding en training te krijgen voor werk.

Veel volwassenen mensen met een  beperking kunnen geen betaald werk krijgen.

Honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking leven in instellingen, afgezonderd van de samenleving en zonder kans om een leven te leiden in die samenleving.

Heel vaak moeten familieleden veel zorg geven aan mensen met een beperking omdat er onvoldoende ondersteuning wordt gegeven.

Mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin hebben vaak beperkt toegang tot zorg. Hun gezondheid lijdt daaronder.

Veel landen in de Europese Unie ontzeggen mensen met een verstandelijke beperking hun recht te stemmen. In Nederland hebben mensen, ook als ze een curator hebben of een mentor wel het recht te stemmen.

Het recht om te stemmen van mensen met een beperking is gegarandeerd in het VN Verdrag inzake rechten van personen met een beperking (VRPH).

In landen waar alle mensen met een verstandelijke beperking wel mogen stemmen, wordt het heel ingewikkeld gemaakt om echt te gaan stemmen, ook in Nederland.

De kandidaten nemen bijvoorbeeld geen tijd om met mensen met een verstandelijke beperking te praten.

De informatie over verkiezingen is ingewikkeld en de informatei is niet beschikbaar in makkelijke versie.

De onderwerpen in de verkiezingen hebben vaak weinig te maken met de dagelijkse ervaringen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

We weten dat het voor kandidaten voor het Europees parlement al moeilijk is om mensen zonder beperking over te halen te gaan stemmen.

We zien dat de lage opkomst bij de verkiezingen gebruikt wordt om te zeggen dat het Europees parlement niet belangrijk is.

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen.

Wij praten daarom met mensen en zeggen dat ze moeten stemmen.

Wij vinden het belangrijk dat de Europese Unie de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie beschermt.

Wij roepen de kandidaten en hun partijen op om:

  • Zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, die met elkaar 20 miljoen burgers van de Europese Unie vormen.
  • Duidelijke en toegankelijke informatie te verschaffen.
  • Kwesties te behandelen die belangrijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

Hoe kun je je inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie?

Ontmoet, luister, praat.

Organiseer debatten en betrek daarbij mensen met een beperking en hun familie zodat je hun opvattingen kent             – en leg je eigen opvattingen uit.

Bezoek mensen met een verstandelijke beperking op hun werk of op school om een idee te krijgen van hun leven.

Zorg dat je rechtsstreeks met mensen met een verstandelijke beperking praat, niet alleen met hun begeleiders.

Zorg dat je ze vraagt hoe ze hun leven willen inrichten en waar ze willen leven. Vraag hoe ze worden ondersteund in het meedoen bij de verkiezingen.

Betrek mensen met beperkingen bij alles wat je doet

Als je een bijeenkomst organiseert over kwesties die met beperkingen te maken hebben, betrek dan altijd mensen met een beperking bij de organisatie.

Weiger om mee te doen op zulke bijeenkomsten als er geen mensen met een verstandelijke beperking bij zijn.

Organiseer bijeenkomsten op tijden die makkelijk zijn voor mensen die zorgen voor een gezinslid met een beperking. Zorg voor ondersteuning zodat ze kunnen komen.

 

Verschaf duidelijke en toegankelijke informatie.

Schrijf je verkiezingsprogramma in duidelijke, makkelijk te begrijpen taal.

Makkelijk lezen taal maakt informatie voor iedereen makkelijker, niet alleen voor mensen met een beperking,

Zoek organisaties die gespecialiseerd zijn in het maken van toegankelijke informatie.

Lees meer over makkelijk lezen bij www.easy-to-read.eu.

 

Vertel mensen over de verkiezingen op een manier die makkelijk te begrijpen is

 Laat mensen weten wie kan stemmen, waar en hoe.

Zorg dat mensen lang vooraf weten wie de partijen zijn en wie de kandidaten zijn.

Zorg, tijdens het stemmen, dat informatie makkelijk is te begrijpen.

Gebruik bijvoorbeeld foto’s van de kandidaten op het stembiljet.

 

Haal drempels weg die mensen verhinderen te stemmen.

Breng het stemmen dichtbij waar mensen wonen.

Zorg dat wegwijzers naar stembureau’s makkelijk zijn te begrijpen.

Zorg dat stembureaus en stemhokjes ook toegankelijk zijn voor rolstoelers.

Zorg voor assistentie bij het stemmen. Assistentie moet ook beschikbaar zijn in het stemhokje als dat nodig is.

Zorg dat er hulp is voor mensen die niet zelf naar het stembureau kunnen gaan. Zorg ook voor een oplossing voor familieleden die zorgen voor iemand met een beperking en die daardoor moeite hebben om naar het stembureau te komen.

 

Behandel kwesties die belangrijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie

 Denk na over rechten van mensen met een beperking

 Gebruik je beslismacht bij stemmingen om het VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap uit te voeren.

Streef naar een ambitieuze Europese strategie inzake handicaps 2020-2030.

Verwerk in die strategie het recht van mensen met een beperking op het maken van eigen keuzen en op het recht om niet gesegregreerd te moeten leven.

Verbeter de toegankelijkheid in Europa door de Europese toegankelijkheidsrichtlijn uit te voeren en zorg ook met eigen besluiten dat de toegankelijkheid van producten voor iedereen verbetert.

 

Het recht te stemmen.

Haal belemmeringen weg in het recht van mensen met een beperking om te stemmen of om gekozen te worden.

Kijk nog eens goed of de verkiezingen voor het Europese parlement wel echt toegankelijk zijn en deel je ideeën om de toegankelijkheid te verbeteren.

Kwaliteit van bestaan

Zorg dat de Europese Unie zijn doelen haalt om de kwaliteit van bestaan van burgers te verbeteren zoals ze staan in de VN Agenda 2030 (duurzame ontwikkelingsdoelen). Daarbij hoort armoedebestrijding en het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg.

Verbeter de kansen op betaald werk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, zoals beloofd in de Europese pijler van sociale rechten.

Daarbij hoort het aanbieden van inclusief onderwijs, vaardigheidstrainingen die nodig zijn voor het vinden van betaald werk en toegang tot sociale zekerheid.

 

EU begroting

Zorg dat de Europese Fondsen inclusie bevorderen en de rechten uit het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap respecteren.

Weiger mee te doen als mensen met een beperking niet zijn betrokken bij de totstandkoming van wetten en beleid die over hen gaan.

Vraag het Europees parlement om te communiceren op een makkelijk begrijpelijke manier.

Daarbij hoort het aanbieden van makkelijk lezen materiaal over het Europees parlement.

Zorg dat bijeenkomsten in het Europees parlement toegankelijk zijn voor iedereen. Zorg ook voor

toegankelijk gemaakt geschreven materiaal en voor toegankelijke procedures voor raadpleging.

Betrek mensen met een verstandelijke beperking en hun familie erbij als beleidsplannen worden voorbereid – ook als dat beleid niet per se over beperkingen gaan.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn